O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Anglické odpoledne v Návsí - 30. 5.

Stejně jako loni se naši páťáci zúčastnili zábavného anglického odpoledne tentokrát v ZŠ Návsí. Žáci byli rozděleni do sedmi družstev tak, aby žáci ze stejné školy nebyli ve stejném družstvu. Letos organizátoři zvolili systém vyučovacích předmětů, takže se všechna družstva prostřídala u různých vyučujících, kde plnili úkoly z jazyka, matematiky, reálií UK apod. Chvilka Tv v angličtině se konala venku v atriu školy. Děti prožily příjemné odpoledne se svými vrstevníky z okolních škol a na závěr obdržely drobné věcné i sladké odměny.