O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Demokracie v nás - soutěž pro žáky 4. a 5. ročníku

Při příležitosti Evropského roku 2019 zaměřeného na téma „Demokratická účast“ (Democratic participation) připravilo Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) pro české eTwinnery hru s názvem Demokracie v nás. Hra je určena pro žáky 4. a 5. ročníku 1. stupně ZŠ a naši čtvrťáci a páťáci se do ní zapojili již v únoru. Vytvořili dvě družstva a nyní mají 2,5 měsíce na splnění úkolů.

Hra probíhá ve veřejné virtuální třídě TwinSpace. Jejím cílem je podpořit povědomí žáků o činnosti Evropského parlamentu a fungování principů zastupitelské demokracie. Jednotlivé úkoly jsou spjaty se zastupitelskou demokracií na třech úrovních:

* místní/komunální (zastupitelstvo obce/kraje),
* celostátní (Parlament ČR),
* evropské (Evropský parlament).