O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Ukončení hry Demokracie v nás - soutěž pro žáky 4. a 5. ročníku

Při příležitosti Evropského roku 2019 zaměřeného na téma „Demokratická účast“ (Democratic participation) připravilo Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) pro české eTwinnery hru s názvem Demokracie v nás. Hra byla určena pro žáky 4. a 5. ročníku 1. stupně ZŠ a naši čtvrťáci a páťáci se do ní zapojili již v únoru. 

Hra probíhala ve veřejné virtuální třídě TwinSpace. Jejím cílem bylo podpořit povědomí žáků o činnosti Evropského parlamentu a fungování principů zastupitelské demokracie. Jednotlivé úkoly byly spjaty se zastupitelskou demokracií na třech úrovních:

* místní/komunální (zastupitelstvo obce/kraje),
* celostátní (Parlament ČR),
* evropské (Evropský parlament).

V pátek si své znalosti prověřili při Kahoot kvízu o EP. Zahráli si kvíz Classic, ve kterém hrál každý žák sám za sebe, a poté i variantu "team mode", kdy soutěžili v týmech proti sobě. Používali při tom stolní počítače i tablet.