O škole

Spolupracující organizace

             
Kategorie: Dění ve škole

Informace o šachovém kroužku

Šachový kroužek bude přímo na naší škole, každé úterý od 13:30 (říjen – květen)


- Určeno i pro úplné začátečníky
- Kroužky pro 10-15 dětí s délkou lekce 60 minut
- Vedeno ligovými hráči s trenérskou licencí
- Cena 300 Kč / pololetí - číslo účtu 2801287557 / 2010 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte)

UMOŽNĚTE SVÉMU DÍTĚTI ROZVOJ:
- Koncentrace pozornosti
- Logického i abstraktního myšlení
- Představivosti a fantazie
- Procesu rozhodování

Přihláška k dispozici zde.