O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Informace pro rodiče - hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/20

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za Váš vstřícný přístup a za Vaši spolupráci při zajišťování vzdělávání Vašich dětí na dálku. Moc si Vašeho aktivního nasazení ceníme. V souladu se současnou legislativou Vám oznamujeme, že hodnocení žáků naší základní školy za 2. pololetí  školního roku 2019/20 bude probíhat dle 

VYHLÁŠKY ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

a dle metodiky vydané MŠMT

POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.

Aktuální informace ohledně nástupu dětí do školy budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Pedagogové ZŠ