O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Termín znovuotevření MŠ - 18. 5. 2020

Vážení rodiče,

mateřská škola bude znovu otevřena dne 18. 5. 2020. Provozní doba MŠ zůstává nezměněna: 6:30 – 16:00.

Důležité informace o organizaci provozu MŠ po znovuotevření:

 • U vstupu zákonný zástupce při nástupu dítěte první den po znovuotevření MŠ odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. 
 • Nástup dítěte do MŠ bude povolen v době od 6:30 do 8:00. Později již nástup nebude možný, neboť do školy budou přicházet žáci ZŠ.
 • V prostorách mimo budovu školy jsou děti a jejich zákonní zástupci povinni nosit roušku.
 • Zákonným zástupcům doprovázejícím dítě do MŠ nebude umožněn vstup do budovy školy. Dítě si převezme pedagog MŠ u vstupu do budovy.
 • Zákonní zástupci doprovázející dítě do MŠ mají zakázáno shlukovat se před budovou školy, musejí dodržovat minimální odstup 2 metry.
 • Děti v MŠ nebudou nosit roušky.
 • Pedagogové v MŠ budou mít povinnost nosit roušky pouze ve společných prostorách školy.
 • Děti MŠ budou mít k dispozici pouze šatnu a třídu v přízemí, aby došlo k zamezení styku s žáky a pedagogy ZŠ.
 • Děti MŠ se mohou zdržovat pouze v prostorách školy včetně zahrádky před školou, nebudou chodit na procházky.
 • Školní stravování bude poskytováno téměř beze změn, změny budou pouze ve způsobu podávání jídel, nápojů a příborů.
 • Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc květen bude vybírána pouze u dětí, které se v měsíci květnu budou vzdělávání účastnit.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění ke stažení zde.

Prosíme Vás o důkladné zvážení, zda za současné situace potřebujete Vaše dítě do mateřské školy umístit. 

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a vstřícnost a přejeme pevné zdraví a klidné dny.

 

Mgr. Lucie Nožková

ředitelka školy

 


Soubor hygienických pokynů pro MŠ:

http://www.zsbukovec.cz/upload/dokumenty%20pdf/ochrana_zdravi_ms.pdf

Ošetřovné:

https://www.mpsv.cz/osetrovne