O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Materiál MŠMT - PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Jedná se o pokyny, kterými se naše mateřská škola bude řídit v případě znovuotevření - k dispozici zde.

Předpokládaný termín otevření mateřské školy dosud není určen.

Děkujeme za trpělivost a spolupráci. 

 

Mgr. Lucie Nožková

ředitelka školy