O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Muzeum Třinec - výstava na téma Pravěk, 18. 10.

V pátek 18. 10. 2019 jsme využili nabídky třineckého muzea a zajeli jsme s žáky 3., 4. a 5. ročníku na putovní dotykovou výstavu s názvem Od doby kamenné do doby slovanských hradišť, kterou zapůjčilo Městské muzeum a galerie v Poličce. Po příjezdu jsme se rázem ocitli v pravěku. Žáci mohli zjišťovat, čím se živil pravěký člověk, do rukou si mohli vzít repliky pravěké keramiky, kamenné, bronzové a železné sekery, nože, bronzové meče. Vyzkoušeli si ruční mletí obilí starodávnou technikou a rozdělávání ohně pomocí měkkého a tvrdého dřívka. Vyzdobili pravěkou jeskyni vlastními nástěnnými malbami a vyfotili se s replikou mamuta. Na interaktivní výukové hře se zaujetím pozorovali vývoj člověka od doby kamenné až po dobu Velkomoravské říše (způsob obživy, bydlení, lovu, zbraní, dovedností apod.) Výstava byla doplněna i obrazy současných malířů z prehistorie Země, na kterých ožíval svět známých i méně známých živočichů obývajících naši planetu před mnoha miliony lety. Tento způsob vyučování se dětem i učitelům moc líbil.