O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2020/2021

 Zápis dětí proběhne

  • dálkovým způsobem v době od 2. do 14. 5. 2020

 

nebo

  • osobním podáním žádosti zákonným zástupcem dítěte ve čtvrtek 14. 5. 2020 od 8:00 do 10:00.

 

Podání žádosti dálkovým způsobem

Žádost, zápisní list, evidenční list, kopii rodného listu dítěte, čestné prohlášení o očkování a kopii očkovacího průkazu dítěte je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (ID datové schránky: fzbmb49),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou.

 

Osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte

Společně se žádostí, zápisním listem a evidenčním listem je nutné předložit:

- rodný list zapisovaného dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce

- čestné prohlášení o očkování

- očkovací průkaz dítěte.

 

Žádost ke stažení zde.

Zápisní list ke stažení zde.

Evidenční list ke stažení zde.

Čestné prohlášení o očkování ke stažení zde.

 

Pro urychlení administrativního procesu při osobním podání žádosti přinese zákonný zástupce pečlivě vyplněné výše uvedené dokumenty s sebou v den zápisu.

Pokud nemáte možnost si formuláře vytisknout, můžete je případně vyplnit až přímo ve škole při osobním podání dne 14. 5. 2020.

Čas osobního podání si můžete předem domluvit telefonicky: 792 362 663 nebo emailem: miroslava.szmekova@gmail.com.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nebude rozesíláno, ale bude oznámeno nejpozději 20. 5. 2020 zveřejněním seznamu s registračními čísly na úřední desce školy a na internetových stránkách školy.

Pro školní rok 2020/2021 lze přijmout 12 dětí do naplnění kapacity školy.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou uvedena na webových stránkách školy.

Registrační číslo, pod kterým bude vaše dítě v přijímacím řízení vedeno, vám bude sděleno telefonicky nebo emailem na kontakt uvedený v žádosti.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

 

V Bukovci dne 22. 4. 2020      

 

Mgr. Lucie Nožková

    ředitelka školy