O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Oznámení o organizaci provozu MŠ, ŠD a ŠJ v období hlavních prázdnin

Č.j.: ZŠaMŠ/85/2019

V Bukovci dne 12. 4. 2019

Oznámení o organizaci provozu mateřské školy, školní družiny a školní jídelny v období hlavních prázdnin

Vedení školy po dohodě se zřizovatelem oznamuje, že provoz školní družiny bude ukončen v pátek 21. 6. 2019.

Provoz mateřské školy a školní jídelny bude v měsíci červnu ukončen v pátek 28. 6. 2019.

V měsících červenec - srpen 2019 budou mateřská škola, školní družina a školní jídelna z důvodu rekonstrukce školy uzavřeny.

K obnovení provozu mateřské školy, školní družiny a školní jídelny dojde v pondělí 2. září 2019.

 

Mgr. Lucie Nožková

ředitelka školy