O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Oznámení o přerušení činnosti ŠD, MŠ a ŠJ během vánočních prázdnin

 

V souladu s ustanovením § 8 odst. 2) vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, v platném znění a po projednání se zřizovatelem, rozhodla ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bukovec, příspěvková organizace, o přerušení činnosti následovně:

V době vánočních prázdnin od 24. 12. 2018 do 2. 1. 2019 bude po dohodě se zřizovatelem přerušena činnost mateřské školy, školní družiny a školní jídelny.

V Bukovci dne 3. 12. 2018

 

Mgr. Lucie Nožková

     ředitelka školy