O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna na 24. - 28. 6. 2019

Č.j.: ZŠaMŠ/87/2019

V Bukovci dne 12. 4. 2019

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Bukovec, příspěvkové organizace z organizačních důvodů (modernizace a rekonstrukce školy) volno pro žáky základní školy na 24. 6. 2019 -  28. 6. 2019.

Během volna nebude v provozu školní družina.

 

Mgr. Lucie Nožková

ředitelka školy