O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Oznámení o výši úplaty za předškolní vzdělávání pro období 18. 5. - 30. 6. 2020

  • Pro děti, které nastoupí do MŠ, je výše měsíční úplaty stanovena ve výši 200,- Kč.
  • Děti, které nenastoupí do MŠ ani jeden den příslušného období, budou od úplaty osvobozeny.
  •  Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
  • Úplata za vzdělávání je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

 

  V Bukovci dne 18. 5. 2020

 

Mgr. Lucie Nožková

ředitelka školy