O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Oznámení o zahájení stavebních prací v okolí školy od 8. 6. 2019

V pondělí 8. dubna začnou v okolí školy probíhat stavební práce realizované v rámci projektu Budování a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na málotřídní škole.

Stavba bude řádně označena a oplocena, je však zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí stavby - při příchodu a odchodu dětí a žáků do školy a ze školy. Parkování bude umožněno pouze v prostoru před školou, podél cesty.