O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Pasování žáků 1. ročníku na čtenáře

V úterý 16. dubna zavítali žáci 1. ročníku do místní knihovny, kde byli slavnostně pasováni na čtenáře. Úvodní slovo přednesla paní starostka, poté si pozornost dětí získaly pracovnice třinecké knihovny dramatizací příběhu o kouzelném zvířátku.

Následně budoucí čtenáři slíbili svůj odpovědný vztah ke čtení a ohleduplné zacházení s knížkou. Závěr patřil samotnému pasování „opravdovým“ mečem a obdržením knižního dárku spolu s průkazkou do knihovny.