O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Přerušení činnosti školní družiny během jarních prázdnin

Č.j.: ZŠaMŠ/30/2019

V Bukovci dne 6. 2. 2019

Rozhodnutí

V souladu s ustanovením § 8 odst. 2) vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, v platném znění a po projednání se zřizovatelem, rozhodla ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bukovec, příspěvková organizace, o přerušení činnosti následovně:

V době jarních prázdnin 18. - 22. 2. 2019 bude přerušena činnost školní družiny.

Činnost mateřské školy a školní jídelny bude bez omezení.

 

Mgr. Lucie Nožková

     ředitelka školy