O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Projekt HASÍK CZ

V pátek 22. listopadu v rámci projektu Hasík CZ navštívil třídu našich prvňáčků a druháků instruktor Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pan  L. Zatloukal. Seznámil žáky s prací profesionálních hasičů a navodil situace, ve kterých i malé děti mohou zachránit pohotovou reakcí a vhodným chováním v nebezpečné situaci nejen sebe, ale i jiné osoby. Pozorní posluchači se učili nahlásit požár a vyzkoušeli si bezpečné opuštění prostoru. Praktická rada zasypání hořícího obsahu pánve moukou je přínosem i pro dospělé. Výčtem příkladů pochopili i dopad zneužití linky 150.