O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Projekt HASÍK CZ - návštěva příslušníka HZS u nás ve škole

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje pravidelně zastřešuje na území Moravskoslezského kraje projekt Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Jak už s názvu vyplývá, projekt je zaměřen na vzdělávání dětí základních škol. Cílem preventivního projektu je pomocí odborně vyškolených instruktorů, z nichž většinu tvoří profesionální a dobrovolní hasiči, předat dětem důležité informace z oblasti prevence před mimořádnými událostmi. Prostřednictvím výukových besed a preventivních materiálů vzbudit v dětech vztah k dané problematice, naučit je, jak mimořádným událostem předcházet, základním principům ochrany a chování v případě vzniku mimořádné události. V optimálním případě dojde k předání informací pomocí výukových besed a preventivních materiálů přes děti i na rodiče.

Ve čtvrtek 22. listopadu navštívil v rámci projektu naši školu profesionální hasič pan L. Zatloukal, který v průběhu výuky směřoval k vytvoření kamarádské atmosféry, pomocí níž se děti staly aktivní součástí výuky. Vlastní výuka byla zaměřena na děti ve věku 7-10 let. Cílem bylo získání důvěry dětí a vytvoření respektu z ohně. Děti se naučily, jak se zachovat, hoří-li u nás v domě, jak přivolat pomoc, prohlédly a oblékly si zásahový oblek, čímž došlo ke snížení strachu z vybavení a výstroje hasiče. Dále se děti dověděly, co znamená zvuk sirény, co dělat při zvuku sirény a jak se vybavit při opuštění bytu. Na závěr byly dětem rozdány výukové materiály s preventivní tématikou.