O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Projektový den - Tropický deštný les

V pátek 8. 3. se žáci 3., 4. a 5. ročníku zúčastnili projektového vyučování, ve kterém se netradiční formou seznámili s ekosystémem tropického deštného lesa. Během několika aktivit (brainstorming, metoda INSERT, pětilístek, metoda ANO/NE, životabáseň...) podporujících a zvyšujících i čtenářskou gramotnost se dověděli spoustu zajímavostí nejen z oblasti fauny a flóry tropického pralesa, ale zabývali se také počasím a podnebím těchto pro nás neznámých končin, a hlavně měli možnost diskutovat o obrovském významu tohoto ekosystému a s tím spojených otázek týkajících se masivního kácení a úbytku tropických deštných lesů, které jsou právem nazývány "Plícemi světa či Lékárnou světa". Dětem se tento způsob výuky velmi líbil a nadšeně spolupracovaly.

          

     poslech nahrávky zvuků tropického deštného lesa                      tvoření myšlenkové mapy ve skupinách

          

                pohybová hra "Kácení stromů"                                              výtvarná aktivita Tinga Tinga