O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Recitační soutěž

Ve čtvrtek 31. 1. se jako každoročně konala na naší škole recitační soutěž našich malých recitátorů. Již na začátku ledna obdržel každý žák báseň přiměřené délky. Celý měsíc se všichni pilně připravovali pod vedením svých paní učitelek, mnohým pomáhali i rodiče či jiní rodinní příslušníci. Báseň bylo třeba zvládnout nejen bezchybně zpaměti, ale také umět pěkně přednášet. V každé ze tří věkových kategorií pak byli ohodnoceni tři nejlepší recitátoři. Výhercům blahopřejeme.  

Více fotografií ze soutěže naleznete zde.