O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Rekonstrukce a modernizace školy

Naše škola prošla během letního období mnoha změnami. A protože se jedná o změny většího rozsahu, stále ještě není všem stavebním úpravám konec. Děkujeme tímto všem rodičům za trpělivost a podporu při překonávání dočasných překážek.

Pro lepší představu zde uvádíme fotografie z průběhu oprav některých částí školy - učeben a chodby:

- polytechnická učebna (učebna vedle ředitelny)

- 2. třída MŠ - knihovna

- chodba - 1. patro

- hlavní vstup do školy 

- vstupní schodiště