O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Oznámení o přerušení provozu MŠ, ŠD a ŠJ během hlavních prázdnin

Č.j.: ZŠaMŠ/214/2021

V Bukovci dne 1. 7. 2021

V souladu s ustanovením § 8 odst. 2) vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, v platném znění, se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění a po projednání se zřizovatelem, rozhodla ředitelka základní školy a mateřské školy, jejichž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bukovec, příspěvková organizace, o přerušení činnosti následovně:

V termínu 1. - 31. 8. 2021 (během hlavních prázdnin ZŠ) bude přerušena činnost mateřské školy, školní družiny a školní jídelny.

 

K obnovení řádného provozu základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny dojde ve středu 1. září 2021.

 

Mgr. Lucie Nožková

     ředitelka školy