O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Slavnostní zakončení školního roku 2020/2021

Úvodní hudební vystoupení patřilo dívkám 3. ročníku

Všechny děti, které se zúčastnily soutěže Karel čte rád, byly odměněny malou sladkou odměnou

Třídní učitelky 3. - 5. ročníku vybraly z každého ročníku dva žáky, kteří jsou svými příkladnými postoji k povinnostem i týmové spolupráci vzorem pro ostatní spolužáky

Žáci 5. ročníku prezentovali své práce

Rozloučení s páťáky - předávání upomínkových předmětů

Taneční a pěvecké vystoupení žákyň 3. ročníku

A ještě jedno společné foto žáků 5. ročníku - tentokrát před školou