O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole, Výchova ke zdraví

Turistická vycházka na Hrčavu - Trojmezí - 6. 11. 2018 (projekt Beskydský chodníček)

Turistická vycházka na Hrčavu - Trojmezí se díky nádhernému slunečnému a teplému počasí vydařila. Mladší žáci zvolili cestu přes Suš na Hrčavu. Ti starší a zdatnější se vydali cestou nad školou, přes Hrčavu až na Trojmezí. Žáci 3. - 5. ročníku se ještě ve třídě rozlosovali do šesti smíšených čtyřčlenných skupin a každá skupina obdržela obálku s úkoly, které pro ně připravila p. uč. třídní. S velkým zájmem a nasazením se pak po cestě pustili do plnění zadaných úkolů. Některé z nich se týkaly základních vědomostí o přírodě, bezpečnosti a chování v přírodě, jiné úkoly je seznámily s informacemi o cíli cesty - o Trojmezí. V cíli si pak po vyhodnocení a vydatné svačině mohli zjistit, co vlastně jsou a jak vypadají žulové monolity na české a polské straně Trojmezí. K monolitu na slovenské straně jsme se nedostali, jelikož dřevěný most přes potok byl kvůli bezpečnosti stržen. I když nás všechny na zpáteční cestě už pobolívaly nohy, vycházku na Trojmezí jsme si opravdu užili a vykonali tak i něco pro naše zdraví. 

Více fotografií z akce naleznete zde.