O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Učíme se s Mojobotem - základy robotiky a procvičování AJ ve 4. ročníku

Turn right. Turn left. Pick up the books in the library. Bring the books to the school. Go straight on, past the cinema. 
Na základě těchto a dalších anglických instrukcí pracovali žáci čtvrté třídy s robotem Mojobot. Práce s Mojobotem je nejen zábavná, ale umožňuje také praktickou výuku anglického jazyka a rozšíření logických schopností a digitálních a kódovacích kompetencí našich žáků. 
Děti si během výuky zopakovali anglickou slovní zásobu na téma město, naučili se v anglickém jazyce srozumitelně popisovat cestu a zároveň systematicky posoudili možnosti, jak dosáhnout cíle zadaného úkolu.  Žáci si zadání rozdělili na menší, snáze řešitelné části, podle kterých pak do příkazové tabulky zadávali jednotlivé příkazové a akční dílky. Na základě těchto dílků se pak jejich Mojobot pohyboval a plnil zadaný úkol. Ne vždy se to povedlo hned napoprvé, ale žáci byli vždy schopní najít chybu v příkazu, kterou poté opravili a každý úkol nakonec splnili na výbornou. Děti svůj Mojobot na konec hodiny naprogramovali tak, aby byl veselý a tančil spolu s nimi!