Školní družina

Sponzoři

           

Základní údaje o ŠD

V letošním školním roce navštěvuje školní družinu celkem 39 dětí. Děti jsou zařazeny do dvou oddělení.

1. oddělení: 1. - 2. ročník

2. oddělení: 3. - 5. ročník

 

Paní vychovatelky:

lic. L. Vavřačová

Zlata Bulawová