Základní škola

Sponzoři

           

I. třída

I. třídu letos navštěvuje celkem 15 žáků - 11 prvňáčků a 4 druháci.

Třídní učitelkou je Mgr. Šárka Sikorová.


Do výuky jsou pravidelně zařazována průpravná logopedická cvičení, která stimulují rozvoj řeči dítěte. Tato cvičení jsou používána jako základní metoda pro odstranění vad řeči. 

Jelikož je rozvoj řeči dítěte stimulován mnoha faktory, snažíme se ve výuce podporovat rozvoj řeči dítěte komplexně. Klademe důraz na podporu zdravého rozvoje celé osobnosti dítěte.