O škole

Projekty

           

[hcm]php,"_extend('reg','index.template',function($a){$a['output']='./plugins/templates/'._template.'/template_z.php';});"[/hcm

II. třídu letos navštěvuje 19 žáků - 3 třeťáci, 10 čtvrťáků a 6 páťáků.

Třídní učitelkou je mgr Regina Byrtusová 

 

ÚNOR

19. 2.  4. roč.   Vl - Opakovací prověrka s. 30

10. 2.  3. roč.   Prv - Vzduch, voda, půda

12. 2.    4. roč.   Vl - Opakovací prověrka s. 29

5. 2.    4. roč.   Vl - Opakovací prověrka s. 28 

5. 2.    5. roč.   Př - Třídění živých organizmů - Živočichové

3. 2.    5. roč.   Př - Třídění živých organizmů - rostliny

LEDEN

29. 1.   4. roč.   Vl - Opakovací prověrka s. 27 

29. 1.   3. roč.   Prv - Neživá příroda

POLOLETNÍ PÍSEMKY z ČJ a M pro 3., 4., 5. ročník (okruhy učiva k opakování žáci obdrželi 8. 1.)

17. 1. Český jazyk

16. 1. Matematika

16. 1.    5. roč.   Vl - Rakousko

14. 1.    5. roč.   Vl - Německo

9. 1.      5. roč.   Vl - Polsko

PROSINEC

19. 12.  4. roč.  Vl - Nerostné suroviny, průmysl ČR

19. 12.  5. roč.  Vl - Slovensko

16. 12.  5. roč.  Př - Tropický pás

12. 12.  5. roč.  Vl - Podnebí, vodstvo, obyvatelstvo, zemědělství a průmysl Evropy

12. 12.  4. roč.  Vl - Počasí a podnebí, půda a zemědělství ČR 

9. 12.    3. roč.  Prv - Lidé a čas

4. 12.    4. roč.  Vl - Vodstvo ČR

3. 12.    5. roč.  Vl - Povrch Evropy

2. 12.    5. roč.  Př - Vesmír II. část

2. 12.    3. roč.  Prv - Naše vlast

LISTOPAD

21. 11.  5. roč.  Vl - Oceány a světadíly

20. 11.  5. roč.  Př - Vesmír I.

20. 11.  4. roč.  Vl - Povrch ČR

18. 11.  3. roč.  Prv - Krajina v okolí domova

6. 11.    4. roč.  Vl - Mapy a plány

4. 11.    5 roč.   Př - Půda a její význam

1. 11.    3. roč.  Prv - Naše obec

1. 11.    5. roč.  Př - Člověk a energie

ŘÍJEN

31. 10.  4. roč.  Vl - ČR - demokratický stát

16. 10.  4. roč.  Vl - Praha, Ostrava

16. 10.  3. roč.  Prv - Škola, kamarádi

14. 10.  5. roč.  Př - Nerosty a horniny, nerostné suroviny

Oznámení o konání opakovacích prověrek z učiva předešlého ročníku pro 3. , 4. i 5. ročník:

​11. 10.  3. roč.   Čj - opakovací prověrka z učiva 2. roč.

9. 10.    3. roč.   M - opakovací prověrka z učiva 2. roč.

9. 10.    4. roč.   Čj - opakovací prověrka z učiva 3. roč.

8. 10.    4. roč.   M - opakovací prověrka z učiva 3. roč.

3. 10.    5. roč.   M - opakovací prověrka z učiva 4. roč.

4. 10.    5. roč.   Čj - opakovací prověrka z učiva 4. roč.

Učivo opakujeme již od začátku školního roku, prověrky budou z následujících okruhů:

3. ročník – opakovací prověrka z ČJ                                       3. ročník – opakovací prověrka z M                  

 

4. ročník – opakovací prověrka z ČJ                                   4. ročník – opakovací prověrka z M              

5. ročník - opakovací prověrka z ČJ                                             5. ročník - opakovací prověrka z M  

ZÁŘÍ

26. 9.    5. roč.   Vl - Praha

23. 9.    3. roč.   Prv - opakování z 2. ročníku

19. 9.    4. roč.   Vl - Česká republika

19. 9.    5 roč.    Vl -  ČR - opakování ze 4. ročníku

18. 9.    5. roč.   Př - Jsme součástí přírody

Začíná nám nový školní rok. Děti si po krásných slunných prázdninách opět pomalu zvykají na určitý řád a hlavně plnění svých školních povinností. Prosím proto i Vás, rodiče, pomozte jim svou důsledností, aby se hned na začátku něco nezanedbalo. Dětem přeji mnoho úspěchů a spokojenosti v nových školních dnech.

PROSÍM:

Děkuji všem rodičům za spolupráci a vstřícnost. 

mgr Regina Byrtusová

 

Upřesnění informací ohledně domácích úkolů, písemných testů a ústního zkoušení žáků:

DOMÁCÍ ÚKOLY

1.        Žáci dostávají domácí úkoly v těchto dnech:

3. roč.

4. roč.

5. roč.

Pondělí

M

M

M

Úterý

Čt / Čj

Čj

Čj

Středa

Čt / Prv

Čtvrtek

Čj nebo M

Vl

Vl

Pátek

     pouze dle potřeby

     pouze dle potřeby

     pouze dle potřeby

2.        Písemné domácí úkoly z Čj a M žáci odevzdají vždy následující den.

3.        Domácí úkoly jsou zapsané na bílé tabuli nad umývadlem. Žáci si je přepisují do úkolníčků. Žákům 3. a 4. ročníku zápisy v úkolníčku kontroluje třídní učitelka. Žáci 5. ročníku mají tuto povinnost již osvojenu.

PÍSEMNÉ ZKOUŠENÍ, TESTY

1.        Data písemného zkoušení z Čj, M a psaní diktátů si žáci značí do svých úkolníčků. 

2.        Opakovací testy z ČJ, M, Prv, Vl a Př rozsáhlejšího charakteru budou oznámeny s dostatečným předstihem také na webových stránkách školy v sekci II. třída.

TEXTY NAZPAMĚŤ

1.        Žáci si procvičují svou paměť osvojováním krátkých textů, básní. Na začátku každého měsíce dostávají za úkol naučit se nazpaměť text přiměřeného rozsahu. Na zvládnutí mají vždy celý týden.

2.        V lednu žáci dostanou báseň na recitační soutěž.