O škole

Projekty

           

[hcm]php,"_extend('reg','index.template',function($a){$a['output']='./plugins/templates/'._template.'/template_z.php';});"[/hcm

II. třídu letos navštěvuje 24 žáků - 11 třeťáčků, 6 čtvrťáků a 7 páťáků.

Třídní učitelkou je mgr Regina Byrtusová 


ČERVEN

V pátek 14. 6. odevzdáváme učebnice.

12. 6.    3. roč. - M - závěrečná prověrka

11. 6.    3. roč. - Prv - závěrečné opakování Ps s. 57

10. 6.    3. roč. - Prv - závěrečné opakování Ps s. 56

7. 6.      4. roč. - Čj - závěrečná prověrka

7. 6.      5. roč. - Čj - závěrečná prověrka

7. 6.      4. roč. - Př - Ekosystém potok, řeka

5. 6.      5. roč. - M - závěrečná prověrka

5. 6.      4. roč. - M - závěrečná prověrka 

5. 6.      3. roč. - Čj - závěrečná prověrka

4. 6.      4. roč. - Vl - Husitské války

KVĚTEN

16. 5.    5. roč. - Vl - Sametová revoluce a doba po ní

16. 5.    4. roč. - Vl - Lucemburkové

16. 5.    4. roč. - Př - ekosystém rybník

13. 5.    5. roč. - Př - Člověk II. část

13. 5.    3. roč. - Prv - Ochrana přírody

9. 5.      4. roč. - Vl - Vláda Přemyslovských králů

9. 5.      5. roč. - Vl - Naše země po II. světové válce

2. 5.      4. roč. - Př - Živočichové v okolí lidských obydlí

DUBEN

30. 4.    5. roč. - Vl - II. světová válka

25. 4.    4. roč. - Vl - První Přemyslovci

Individuální pohovory pro rodiče o prospěchu a chování žáků se budou konat 17. 4. v učebně 3., 4. a 5. ročníku od 12:30 - 16:30 h.

16. 4.    5. roč. - Vl - První republika

16. 4.    4. roč. - Vl - Velkomoravská říše

15. 4.    3. roč. - Prv - Živočichové

11. 4.    4. roč. - Př - Rostliny u lidských obydlí

4. 4.      5. roč. - Vl - I. světová válka

4. 4.      4. roč. - Př - Ekosystém park

4. 4.      4. roč. - Vl - příchod Slovanů

1. 4.      3. roč. - Prv - Houby

BŘEZEN

25. 3.    5. roč. - Př - Člověk a jeho zdraví

21. 3.    5. roč. - Vl - Vynálezy, Česká řeč

25. 3.    3. roč. - Prv - Rostliny II. (s. 39 - 44)

21. 3.    4. roč. - Př - ekosystém louka

11. 3.    3. roč. - Prv - Rostliny I.

11. 3.    5. roč. - Př - Třídění rostlin a živočichů

7. 3.      5. roč. - Vl - Život v novověku ve městech a na vesnicích

ÚNOR - II. pololetí

26. 2.    5. roč. - Vl - písemka  - Habsburkové, J. A. Komenský

26. 2.    4. roč. - Př - písemka - Ekosystém pole

11. 2.    3. roč. - Prv - písemka - Voda, vzduch, půda

4. 2.      3. roč. - Prv - písemka - Látky a jejich vlastnosti

4. 2.      4. roč. - Př - písemka - vlastnosti látek

 

LEDEN

28. 1.    5. roč. - Př - písemka polární pás, život v mořích a oceánech

24. 1.    4. roč. - Př - vlastnosti látek - přeloženo na 4. 2.

22. 1.    4. roč. - Vl - písemka str. 29 v PS

21. 1.    3. roč. - Prv - písemka Lidé a čas (s. 22, 23 v učeb.)

21. 1.    5. roč. - Př - písemka Mírný pás

Věnujte, prosím, pozornost následujícím okruhům učiva pololetních prověrek pro 3., 4. a 5. roč. i s datem, kdy se bude prověrka konat.

OPAKUJ NA POLOLETNÍ PROVĚRKU Z M – 3. roč. (čtvrtek 17. 1.)

 

OPAKUJ NA POLOLETNÍ PROVĚRKU Z Čj – 3. roč. (pondělí 21. 1.)

 

OPAKUJ NA POLOLETNÍ PROVĚRKU Z M – 4. roč. (pátek 18. 1.)

 

OPAKUJ NA POLOLETNÍ PROVĚRKU Z Čj – 4. roč. (středa 23. 1.)

 

OPAKUJ NA POLOLETNÍ PROVĚRKU Z M – 5. roč. (pátek 18. 1.)

 

OPAKUJ NA POLOLETNÍ PROVĚRKU Z ČJ – 5. roč. (středa 23. 1.)

 

8. 1.         5. roč. - Vl - Slovensko, Polsko

8. 1.         4. roč. - Vl - Nerostné suroviny a průmysl v ČR (oznámeno již před Vánocemi)

7. 1.         5. roč. - Př - Tropický pás (oznámeno již před Vánocemi)

7. 1.         3. roč. - opakovací test z Prv s. 31 v PS (oznámeno již před Vánocemi)

PROSINEC

20. 12.      4. roč. - písemka z Př - voda, vzduch

18. 12.      4. roč. - písemka z Vl - Počasí a podnebí v ČR

17. 12.      3. roč. - písemka z Prv - Naše vlast

17. 12.      5. roč. - písemkaz Př - Vesmír 2.

17. 12.      3. roč. - opakovací test z M - G s. 59

13. 12.      3. roč. - opakovací test z M s. 58

12. 12.      3. roč. - opakovací test z M s. 57

11. 12.       4. roč. - test z  Vl - Povrch ČR

11. 12.       5. roč. - test z Vl - Evropa - poloha, povrch

4. 12.        4. roč. - test z Vl - Vodstvo ČR

3. 12.        3. roč. - test z Prv - Krajina v okolí domova

3. 12.        5. roč. - test z Př - Člověk a vesmír I.

LISTOPAD

26. 11.      5. roč. - písemka z Př - Půda

26. 11.      3. roč. - písemka z Prv - Naše obec

23. 11.      4. roč. - písemka z Vl - Test za 1. čtvrtletí

22. 11.      4. roč. - písemka z Př - Živočichové v lese, příroda v zimě

20. 11.      5. roč. - písemka z Vl - Oceány a světadíly

19. 11.      3. ročník - písemka z Prv - Škola, kamarádi, bezpečnost

13. 11.      5. ročník - písemka z Vl - Česká republika - Kraj, kde žijeme

14. 11.      Individuální pohovory o chování a prospěchu žáků od 13 hodin v učebně 3., 4. a 5. ročníku

15. 11.      4. ročník - písemka z Př - Rostliny našich lesů

                 5. ročník - písemka z Př - Člověk a energie

ŘÍJEN

11. 10. Oznámení o konání opakovacích prověrek z učiva předešlého ročníku (platí pro 3. , 4. i 5. roč.) :

středa 17. 10.  -   ČJ               pátek 19. 10.  -  M

Učivo opakujeme již od začátku školního roku, prověrky budou z následujících okruhů:

3. ročník – opakovací prověrka z ČJ z učiva 2. ročníku                   3. ročník – opakovací prověrka z M z učiva 2. ročníku                       

 

4. ročník – opakovací prověrka z ČJ z učiva 3. ročníku                  4. ročník – opakovací prověrka z M z učiva 3. ročníku              

5. ročník - opakovací prověrka z ČJ z učiva 4. ročníku                     5. ročník - opakovací prověrka z M z učiva 4. ročníku 

Upřesnění informací ohledně domácích úkolů, písemných testů a ústního zkoušení žáků:

DOMÁCÍ ÚKOLY

1.        Žáci dostávají domácí úkoly v těchto dnech:

3. roč.

4. roč.

5. roč.

Pondělí

Čj

M

M

Úterý

Čt / Prv

Vl

Středa

Čt / M

Čj

Čj

Čtvrtek

Čj nebo M

Vl

Pátek

     pouze dle potřeby

     pouze dle potřeby

     pouze dle potřeby

2.        Písemné domácí úkoly z Čj a M žáci odevzdají vždy následující den.

3.        Domácí úkoly jsou zapsané na bílé tabuli nad umývadlem. Žáci si je přepisují do úkolníčků. Žákům 3. ročníku zápisy v úkolníčku kontroluje třídní učitelka. Žáci 4. a  5. ročníku mají tuto povinnost již osvojenu.

PÍSEMNÉ ZKOUŠENÍ, TESTY

1.        Data písemného zkoušení z Čj, M a psaní diktátů si žáci značí do svých úkolníčků. 

2.        Opakovací testy z ČJ, M, Prv, Vl a Př rozsáhlejšího charakteru budou oznámeny s dostatečným předstihem také na webových stránkách školy v sekci II. třída.

TEXTY NAZPAMĚŤ

1.        Žáci si procvičují svou paměť osvojováním krátkých textů, básní. Na začátku každého měsíce dostávají za úkol naučit se nazpaměť text přiměřeného rozsahu. Na zvládnutí mají vždy celý týden.

2.        V lednu žáci dostanou báseň na recitační soutěž.


ZÁŘÍ

Začíná nám nový školní rok. Děti si po krásných slunných prázdninách opět pomalu zvykají na určitý řád a hlavně plnění svých školních povinností. Prosím proto i Vás, rodiče, pomozte jim svou důsledností, aby se hned na začátku něco nezanedbalo. Dětem přeji mnoho úspěchů a spokojenosti v nových školních dnech.

PROSÍM:

Děkuji všem rodičům za spolupráci a vstřícnost. 

lic. Regina Byrtusová