Mateřská škola

Sponzoři

           

Aktuality

INFORMACE RODIČŮM

Od 17. 6. 2019 až do ukončení provozu MŠ 28. 6. 2019 bude provoz MŠ probíhat, včetně odpoledního odpočinku na jedné třídě společně.  
Budeme se scházet v 1. třídě MŠ – Broučci.
Důvodem je stěhování tříd a zahájení stavebních prací v budově školy. Režim MŠ zůstává beze změn.

Děkujeme všem rodičům za pochopení a vstřícné jednání během spojeného provozu.

 

Oslavili jsme DEN DĚTÍ se zmrzlinou

Každý z nás slaví  v roce svůj svátek.  A svátek všech dětí je třeba taky pořádně oslavit. A jak? Přece pořádným pohybem, zábavou a samozřejmě něčím moc dobrým.
A co je nejlepší v parném létě? No přece zmrzlina a ještě k tomu "vlastnoručně" vybraná a koupená! To vše jsme si užili na malém výletě na dětském sportovišti v Písku. Vyrazili jsme na něj v úterý 4. 6. 2019 a počasí ani velký výběr studené pochoutky nás nezklamal. Všichni jsme si objednali a užili podle své chuti. A ještě něco. Cítili jsme se zase o trochu "větší", protože sami objednávat a nakupovat mohou jenom dospěláci! yes


 

 

 

Pojedeme na zmrzlinu

V úterý 4. 6. 2019 pojedeme s dětmi na „zmrzlinu „ a průlezky do Písku.
Svačit budeme v 8. 30 hodin, pojedeme v 9. 10 hodin a vrátíme se na oběd.

Prosíme, dejte dětem pokrývku hlavy!!!!!

Děkujeme

 

 

Den dětí na Kempalandu

V pátek 24. 5. 2019 oslavíme Den dětí, společně se složkami integrovaného záchranného systému, tradičně na Kempalandu.
Akce začíná v 9.00 hodin a do MŠ se vrátíme na oběd.
Svačit budeme už v 7.45 hodin, proto přiveďte děti do MŠ včas.

Co děti potřebují:

V případě trvalého deště se dopoledne nezúčastníme.
Pro přihlášené děti proběhne další plavání.
Děkujeme

 

Policejní pohádky v MŠ nám četl pan policista

A nejen to! Pan pprap. Radek Matuszný, policista ČR a náš ochotný tatínek v jednom, nás také poučil o tom, že silnice ani chodník není hřiště, jak je nebezpečné "zlobit" cizí pejsky a taky, že každý dospělý nemusí být hodný strejda nebo teta.
Budeme si to pamatovat a moc děkujeme.yes

Dentální hygiena pro děti aneb Jak na zoubky

Děkujeme slečně Markétě Klusové za poučnou a zábavnou besedu o péči o naše zoubky. Prakticky jsme si vyzkoušeli správné čištění, díky "kouzelné tabletě" pak poznali, jesti jsme to zvádli a na "strašidelných " obrázcích během prezentace viděli, kam až může zanedbávání čistoty v ústech dojít.
Věřte, hezký pohled to opravdu nebyl!
Teď už "Každý správný předškoláček pozná zubní kartáček" a ví, jak ho používat.

Děkujeme a těšíme se na příštěyes

 

Návštěva předškoláků v zážitkovém centru URSUS v Dolní Lomné

Plánovaná návštěva centra se uskuteční v úterý 30. 4. 2019. Pojedou pouze předškolní a starší děti. Odjezd z MŠ je v 9. 10 hodin po svačině a návrat do MŠ ve 13.00 hodin na oběd.
Batůžky ani dobroty nebereme, děti je dostanou ze školky. Vstupné pro dítě je 55,- Kč, výši jízdného sdělíme až po akci.
Pro ostatní děti bude provoz MŠ probíhat v běžném režimu, ale provoz MŠ a ŠD bude tento den ukončen ve 14. 00 hodin (viz . informace ředitelství školy).

Děkujeme
 

Velikonoční dílny pro celé rodiny - poděkování

Naše velikonoční tvoření se opět neslo v duchu pohody, společného vyrábění a času na přátelské popovídání.
Za to bychom chtěli Vám všem od srdíčka poděkovat.

​Sladkou tečkou byla v pátek velikonoční svačinka - zajíček, která se našim šikovným "kuchařinkám" moc povedla.

DĚKUJEMEyes

 

 

Vážení rodiče,
ve středu 10. 4. 2019 v 15. 30 hodin se v MŠ uskuteční Schůzka s rodiči.
Program:
provoz MŠ v době rekonstrukce budovy a okolí školy

Vaše účast je důležitá.

Děkujeme

Kniha- můj kamarád

V březnu je našim týdenním tématem i poznávání knih a jejich obsahu. Předškoláci si přinášejí ty své nejoblíbenější - pohádkové, obrázkové, atlasy nebo ty, ze kterých jim rodiče často čtou. Součástí týdne je návštěva místní knihovny.
Tentorát si pro nás hodná paní knihovnice připravila překvapení.
Děti si knihy prohlédly, poznávaly ty, které mají doma a paní knihovnice jim pak ze známé knihy četla, ale nedočetla. Každý dostal domů pokračování příběhu, a protože ještě číst neumíme, byl to úkol i pro rodiče - příběh dětem dočíst a společně pak přijít na jméno postavičky z knihy. Za nějaký čas navšívíme knihovnu znovu a už teď jsme zvědaví, jesti se nám podařilo jméno odhalit.
Čtěme dětem! Je to čas, kdy jsme spolu a prožíváme stejné příběhy, legraci i napětí.
Moc děkujeme 

 

 

PLAVECKÝ KURZ - INFORMACE

V pátek 29. 3. 2019 bude zahájen Kurz plavání v Bystřici pro přihlášené děti a bude ukončen 7. 6. 2019 (10 plaveckých lekcí).
Plavání probíhá v čase od 9.00 - 10.30 hodin.
Odjíždíme z MŠ (společně se ZŠ) v 8.20 hodin.  
Svačit budeme už v 7.45 hodin, proto prosíme, přiveďte své děti do MŠ včas.
Vrátíme se na oběd.
Další provoz MŠ bude pokračovat v běžném režimu.

Co děti potřebují do batůžku:

Pokud Vaše dítě trpí nevolností v autobuse, domluvte se s p. učitelkami. Dítě s oparem či jiným infekčním onemocněním nemůže plavat. Rovněž děti, které vyžadují zvýšený dozor (epilepsie, diabetes, srdeční nemoci,..), mohou plavat pouze na základě lékařského potvrzení a za doprovodu zákonného zástupce či pověřené osoby.
Cena kurzu je letos 750,- Kč. Jízdné neplatíme.

Pro ostatní děti bude provoz MŠ v běžném režimu.
Děkujeme

 

Náš školičkový karneval

Tolik příprav, chystání, zdobení a najednou už je po karnevalu!
Ale s veselým HOPSALÍNEM jsme si ho opět všichni báječně užili! Nechyběly nádherné masky dětí i Vás dospělých, spousta zábavy, tanečků a dárků a samozřejmě bohatý a chutný rautík z rukou šikovných maminek a babiček. Nesmíme zapomenout ani na pohoštění od pozorného tatínka, který ho, jak sám sdělil, "vlastnoručně" zakoupil. Děkujeme i správnému dědečkovi a babičce, kteří všem dětem přispěli sladkou dobrotkou s překvapením, pani učitelkám za výzdobu tělocvičny a přípravu karnevalu a ochotným rodičům, kteří pomohli s následným úklidem. 
Zástupcům SRPŠ děkujeme za tradičně výbornou spolupráci a nám všem za to,že jsme se prima bavili.

Už teď se těšíme na další společné akcesmiley

 

 

 

 

Lyžařský kurz 2019 – informace

Milí rodiče,
ve dnech 25. 2. - 1. 3. 2019 se uskuteční lyžařský kurz pro přihlášené děti na Kempalandu.
Samotné lyžování bude probíhat od 12.00 do 14.00 hodin. Děti z MŠ budou mít přestávku na čaj a svačinu.
Dopolední svačina i oběd v MŠ budou dřív.
Svačit budeme už v 8.30 hodin, proto přiveďte děti do MŠ včas!
Lyžařské boty nelze sušit na Kempalandu, proto je nutné vzít je vysušit domů. Následující ráno je v označené tašce, batohu doneste do MŠ.
Rovněž i děti budou delší dobu v mokrém oblečení, do kterého by se v MŠ musely znovu oblékat. Proto prosíme rodiče, aby si dítě vyzvedli na Kempalandu ve 14.00 hodin. Děti by měly mít náhradní rukavice a vhodné čepice pod přilbu (bez bambule).
Vybavení:
Pokud má Vaše dítě svoje vybavení, dopravte je, označené, během pondělí dopoledne na Kempaland. Dítě by si mělo své vybavení poznat!!! 
Je možnost si vybavení půjčit na místě, k tomu je třeba uvést číslo bot a výšku Vašeho dítěte ( nahlaste v MŠ).
Platit za půjčené vybavení budete v pátek 1. 3. 2019 na Kempalandu po ukončení kurzu.
celý set (lyže, boty)                         70,- Kč na den
lyže nebo boty samostatně            40,- Kč na den

Cena kurzu je 500,-Kč / 5 dnů. V  případě onemocnění se budou peníze vracet. Platit můžete od 25. 2. 2019 v MŠ.
Další informace v MŠ.
Pro ostatní děti bude provoz MŠ probíhat v běžném režimu.
Děkujemesmiley


 

Odklad návštěvy centra URSUS

Vzhledem k velké nemocnosti dětí a nemoci pracovnice URSUSU, která nám měla akci připravit, se návštěva odkládá.
Akci se budeme snažit v co nejkratším čase uskutečnit a o přesném datu Vás budeme informovat včas.

Děkujeme za pochopení


Návštěva URSUSU pro předškoláky

Ve středu 23. 1. 2019 pojedou děti ze třídy PŘEDŠKOLÁKŮ  do centra URSUS v Dolní Lomné na výukový program o medvídcích.
Odjezd z  MŠ: po svačině v 9. 10 hodin
Návrat na oběd : ve 13. 00 hodin
Vstupné pro dítě: 45,- Kč ( vybíráme předem)
Jízdné: výběr až po akci

Batůžky ani dobroty nebereme, děti dostanou.

Provoz 1. třídy MŠ - Broučci bude probíhat v běžném režimu.
smiley

 

 

Vážení rodiče,

potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ si můžete vyzvednout v MŠ.
Vydává se pro uplatnění slevy na dani za zdaňovací období roku 2018.

.

 

 

 

Za zvířátky ke krmelci

V pátek 2. 11. 2018 vyrazíme během dopoledne se staršími a středními dětmi a panem myslivcem do lesa nad školu ke krmelci. Během vycházky se určitě dozvíme, jak se o lesní zvířata v zimě starat a jak jim můžeme pomoci těžké období přečkat.

Co budeme potřebovat:

Mladší děti, pokud počasí dovolí, navštíví menší krmelec nedaleko školky.
I jim můžete do batůžku  přidat například jablíčko, mrkev nebo řepu. Kaštany a žaludy poneseme ze školky.

Děkujeme smiley

 

 

Návštěva předškoláků z Polska u nás aneb Bramborový den

Ve středu 17. 10. 2018 nás navštíví paní učitelky a předškolní děti z Polska- Lodygowic, se kterými spolupracujeme už přes deset let. Naplánovali jsme si, společně s našimi předškoláky, bramborové tvoření, ochutnávání a Bramborovou olympiádu v tělocvičně. Pozvání přijaly, tentokrát nově, i předškolní děti z PMŠ v Bukovci. Společné aktivity zahájíme v 9.30 hodin.
Ve třídě Broučků bude provoz probíhat v běžném režimu.

Těšíme se na společně strávený den smiley

 

Výstava v Jablunkově

V pátek 12. 10. 2018 navštívíme s dětmi Výstavu ovoce a zeleniny v Jablunkově
a po ní budeme hledat krásy podzimu v Městském lese a sportovat v místním parčíku.
Pojedeme autobusem v 9.12 hodin a návrat plánujeme v 11.45 hodin.
Svačit budeme v 8.30 hodin, proto prosíme, přiveďte děti do MŠ včas.
Obědvat budeme později než obvykle.
Pro děti si tak můžete přijít až po dvanácté hodině nebo chvíli počkáte.

Co budou děti potřebovat:

Pojedeme pouze za příznivého počasí.

Děkujeme a těšíme se

smiley

 

 

Milí rodiče a děti,

vítejte po prázdninách v naší MŠ.
Věříme, že jste strávili hezké a odpočinkové dny volna a děti se už těšily do školičky.

I letos nás čeká spousta aktivit, her, poznávání a legrace.

Vzdělávání dětí v MŠ se uskutečňuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem, který je inspirován polohou školky v nejvýchodnější obci ČR:

“Tam, kde sluníčko vstává, je nám spolu dobře.

Základní filozofie naší mateřské školy:

Vychovávat děti zdravé, veselé, všestranně rozvinuté,

vzdělané a spokojené tak, aby s každým novým dnem byla

naplňována myšlenka uvedená v názvu našeho ŠVP.

Cílem programu je přispět k vytvoření podmínek pro celkovou pohodu dítěte, jeho zdravý vývoj a uplatnění všech získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. Ale o našem programu se dozvíte více na naší společné schůzce 12. 9. 2018  v 15. 30 hodin (viz. plán akcí).

Důležitou změnou v letošním roce je úprava provozní doby MŠ: 6. 30 - 16. 00 hodin

Letos je zapsáno 40 dětí, školka bude dvoutřídní.

Scházet se budou u Broučků (1. třída MŠ), v 7.30 hodin se rozdělí do tříd podle věku – naši nejmenší a Broučci zůstanou v herně MŠ, střední a předškolní děti se přesunou do 1. patra  -(2. třída MŠ). Po rozdělení do tříd budou probíhat všechny činnosti v souladu s režimem dne.

Starší i střední děti se budou věnovat náročnější řízené činnosti – jazykové a logopedické prevenci, hudebně pohybové výchově, grafomotorice, angličtině a hře na flétnu, hravou formou se seznámí s prací na interaktivní tabuli, dle zájmu rodičů se zapojí do plavání a lyžování a ještě do mnoha jiných aktivit, které je připravují pro školu a na život. Nejmladší děti se budou věnovat aktivitám přiměřeným svému věku. Základem pro mladší děti bude zdokonalení v sebeobsluze, hygieně, komunikaci, zpěvu, výtvarných, pohybových a dalších činnostech ve skupině i individuálně a hlavně adaptace na nové prostředí bez přítomnosti nejbližších.

V letošním školní roce se zaměříme na rozvoj řečových a komunikativních dovedností, předčtenářské gramotnosti, prostě dovednostem, které předcházejí čtení a psaní. Nadále budeme rozvíjet samostatnost dětí a poznávání založeném na prožitkovém učení.

Stále budeme využívat pomoci chůvy, jako personální pomoc k pedagogovi, který integruje do kolektivu děti dvouleté, nově nastupuje školní asistent jako pedagogická podpora učitele.

O nás:

Telefonní číslo MŠ: 792 362 663

Pečovat o děti budou:         vedoucí učitelka   p. Szmeková Miroslava

                                              učitelka   p. Burdková Ludmila

                                              učitelka lic. p. Klusová Emílie

                                              učitelka Bc. p. Bieleszová Denisa

                                              chůva p. Bulawová Zlata

                                              školní asistent Bc.p. Cieslarová Petra

 

 

 O čistotu a pořádek se bude staratuklizečka  p. Haratyková Renáta

Vařit dobrá jídla budou:       vedoucí jídelny                    p.  Suszková Lýdie

                                                                   kuchařky          p.  Zogatová Bronislava

                                                                         a                p.  Suszková Alena

                                                                         a                p. Vavřačová Petra

 

Platby v MŠ: 

Školné :  k 15. dni v měsíci září, říjnu, lednu, dubnu, červenci 
                    (čtvrtletní platba kromě září a července nebo srpna)                                       
                     výběr hotovosti –     p. učitelka Szmeková Miroslava - 1. třída MŠ
                                                     p. učitelka lic. Klusová Emilie      - 2. třída MŠ

 

                       pravidelně docházející děti 200,-Kč,
                       v případě omluvené nepřítomnosti trvající  celý měsíc se vrací 100,- Kč           

                      předškoláci a děti s odloženou školní docházkou  – školné neplatí

Stravné:       stravné – platby převodem z účtu (pokud není dohodnuto jinak) 

                       děti s polodenní docházkou 24,-Kč,
                      celodenní 30,- Kč

                       děti s odloženou docházkou 31,- Kč

                       (bližší informace u vedoucí jídelny)

Výši příspěvku SRPŠ sdělíme.

Režim dne je letos upraven, proto mu, prosíme, věnujte pozornost:

Režim dne 2017/2018

provoz MŠ 6. 30 - 16. 00 hodin

 

6.:30 – 8:30

 

7:30

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkám MŠ do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou, individuální a skupinové činnosti, přechod předškoláků do třídy v ZŠ, rozdělení do dvou tříd

Předškolní děti, přicházející do MŠ po 7:30 hodin, rodiče odvádějí a předávají přímo učitelce ve 2.třídě MŠ -  (třída ZŠ) osobně.

8:30 - 8:45

Úklid, hygiena, hudební chvilky, pohybové chvilky, přivítání dne

8:45 - 9:15

Hygiena, dopolední svačina - Broučci v herně MŠ, Předškoláci v jídelně ZŠ hygiena, Broučci příprava na čištění zubů, vyplachování, kloktání

9:15 - 9:30

 

9:30 - 10:00

 

 

 

 

Komunitní kruh, Čteme dětem – čtení na pokračování, jazykové chvilky, tělovýchovné chvilky, relaxační chvilky,

 1. třída Broučci- činnosti řízené učitelkami dle plánu hlavních týdenních aktivit (jazykové chvilky, logopedická prevence, hudební a pohybové činnosti, výtvarné a pracovní činnosti, dramatické chvilky),
rozdělení na skupinku nejmladších dětí- zapojení chůvy, druhé učitelky

2. třída Předškoláci - aktivity dětí řízené učitelkami MŠ- (logopedická prevence, diskuze, angličtina, grafomotorika, hudební a pohybové činnosti, výtvarné a pracovní činnosti, dramatické chvilky, experimentování, seznamování s interaktivní tabulí, práce se sešity pro předškoláky, flétny…), zapojení školního asistenta, druhé učitelky- skupinové činnosti

10:00 - 11:35

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, případně náhradní činnosti při nepříznivém počasí

11:35 - 12:15

 

 

 

 

Oběd ve ŠJ,

1. třída Broučci -osobní hygiena, rozcházení nespících dětí domů, převlékání na odpolední odpočinek

2. třída Předškoláci- přechod do 2. třídy MŠ, hygiena, čištění zubů, příprava na odpolední odpočinek- zkrácený, rozcházení nespících dětí (rodiče si je vyzvedávají v 2. třídě MŠ osobně)

12:15 - 14:15

 

 

 

12:15 – 13:45

 

 

 

15:00

1. třída Broučci -poslech pohádek – čtených, z CD, video- max. 2x týdně

poslech písní a relaxační hudby, Školáci čtou předškolákům

Spánek, odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby, individuální činnosti a práce s dětmi s nižší potřebou spánku, průběžné vstávání

2. třída Předškoláci – poslech pohádek čtených, z CD, video - IT

poslech písní a relaxační hudby, Školáci čtou předškolákům, individuální činnosti a práce s dětmi s nižší potřebou spánku, průběžné vstávání

úklid, hygiena, přechod na odpolední svačinu do jídelny ZŠ, samostatné chystání,
volné a individuální aktivity, hry, zájmové činnostiv 2. třídě MŠ

přechod předškolních dětí do 1. třídy MŠ
Předškolní děti odcházející z MŠ před 15.00 hod. si rodiče vyzvedávají ve 2. třídě MŠ osobně.

14:15- 16:00

 

 

 

1. třída Broučci – průběžné vstávání a odpolední svačina v herně MŠ, osobní hygiena
Volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami MŠ, možnost dokončení aktivit z dopoledne, individuální činnosti, hry, zájmové činnosti, společné hry s předškolními dětmi
Rozcházení dětí po 15.00 hod. probíhá z 1.třídy MŠ.
Uzavření MŠ.

 Co budou Vaše děti v MŠ potřebovat:

Všichni v MŠ chceme, aby každý den byl pro Vaše dítě zájímavý, aby se cítilo ve školce dobře a to se podaří při naší vzájemné spolupráci.

Uvítáme Vaše návrhy na obohacení aktivit,Vaše postřehy a připomínky nám bez obav sdělujte, při práci s Vašimi dětmi Vám chceme být partnery.

Těšíme na další rok společně s Vašimi dětmi a s ​Vámi!

smiley

 

 

 

 

Beseda s panem včelařem

V rámci tematického setkávání s rodiči jsme se tento školní rok naposled sešli dne 14. 6. 2018. Tématem setkání byla beseda s včelařem p. Petrem Burdkem, předsedou ZO Českého svazu včelařů. Beseda to byla opravdu pestrá a bohatá. Pan včelař přinesl spoustu včelařských "udělátek", potřeb a nástrojů.
Nechyběla ani ochutnávka medu, prohlídka včeliček i trubců i doplňující obrázky na interaktivní tabuli.
Dozvěděli jsme se vlasnostech medu, inteligenci včel i způsobech práce a spolupráce s nimi.

Moc děkujeme za krásné a voňavé odpoledne a poděkování patří i "šikovné asistentce" p. učitelce Lidce.
A na závěr, co jste možná nevěděli:

"POKUD BY NA ZEMI ZMIZELY VČELY, ZŮSTALY BY LIDEM JEN 4 ROKY ŽIVOTA!"

Albert Einstein

 

 

 

 

 

Milí rodiče,
chtěli bychom Vám poděkovat  za celoroční přízeň, podporu i pomoc během řady aktivit v MŠ.

Zejména spolupráce během KARNEVALU a RADOVÁNEK si velice vážíme. 
Budeme se na Vaše děti a na Vás těšit opět v září.

Hezké a slunečné letní dny Vám přejí zaměstnanci MŠ Bukovec.
 

smiley

 

Den dětí na Kempalandu

V pátek 25. 5. 2018 oslavíme Den dětí společně se složkami integrovaného záchranného systému tradičně na Kempalandu.
Akce začíná v 9.00 hodin a do MŠ se vrátíme na oběd.
Svačit budeme už v 7.45 hodin, proto přiveďte děti do MŠ včas. Děkujeme.

Co děti potřebují:

V případě trvalého deště se dopoledne nezúčastníme.
Pro přihlašené děti proběhne další plavání.

Těšíme sesmiley

 

Den nejen pro maminky aneb Budeme si spolu hrát

Na den pro všechny, které máme rádi jsme se v naší školičce letos připravovali trošku jinak. Po období, kdy naše dětičky zastihly neštovice, už čas na přípravu složitého programu nezůstal. Hlavně, že jsme nemoce zdárně překonali. Ale radost z pohybu v tělocvičně nám nechyběla, proto jsme na odpoledne s názvem Budeme si spolu hrát, přizvali i naše nejmilejší. Sešlo se nás opravdu požehnaně! Společně jsme se roztančili, zazpívali maminkám a všem pro radost a pak se pustili do roztodivných disciplín. Nechybělo překonávání překážek s "batůžkem", klokaní skákání v pytli, balonkový taneček a spoustu dalších ůkolů. Nakonec jsme si nakresli společný portrét a rozdali dárečky pro naše blízké. Bylo to podařené, veselé a "hlučné" odpoledne, ale určitě jsme si to užili.
Za to, Vám všem dospělákům, moc děkujeme a nesmíme zapomenout ani na obětavé maminky ze SRPŠ, které nám připravily chutné občerstvení.
Smekáme taky před silnými tatínky a dědečky, kteří nám tělocvičnu pomohli uvést  zase do původního stavu.
Vždyť Váš svátek, který oslavíte s Vašimi dětmi, je svátkem i pro ně.

Děkujemeheart

 

více fotografií na fotogalerie MŠ

heart

Milí rodiče,

srdečně Vás zveme dne 10. 5. 2018 v 15. 30 hodin na
DEN MAMINEK A VŠECH, KTERÉ MÁME RÁDI
tentokrát netradičně do tělocvičny.
Připravili jsme odpoledne s názvem „Budeme si spolu hrát“.
Společně s dětmi se pokusíte zvládnout několik disciplínek,
společně si zatančíte a pochutnáte si na malém pohoštění.
Samozřejmě, že nepřijdete o písničky a veršíky pro Vás.
Nebude chybět ani dáreček od srdíčka.

Prosíme všechny účastníky o sportovní obuv a veselou náladu.
Prosíme, sdělte v MŠ, zda se odpoledne zúčastnite.

Těšíme se na Vás

heart

 

 

SLUNEČNÉ A ZDRAVÉ VELIKONOCE PŘEJÍ DĚTI A ZAMĚSTNANCI MŠ BUKOVEC

smiley

 

PLAVECKÝ KURZ - INFORMACE

V pátek 6. 4. 2018 bude zahájen plavecký kurz pro přihlášené děti. Kurz bude ukončen 8. 6. 2018.
Plavat budem v čase od 9. 00 do 10. 30 hodin. Odjíždíme z MŠ ( společně se ZŠ) v 8. 20 hodin.
Svačit budeme už v 7. 45 hodin, proto prosíme, přiveďte své děti do MŠ včas. Vrátíme se na oběd.
Co děti potřebují do batůžku:

Pokud Vaše dítě trpí nevolností v autobuse, domluvte se s p. učitelkami.
Dítě s oparem či jiným infekčním onemocněním nemůže plavat.

Cena kurzu je jako loni- 550,- Kč. Jízdné letos neplatíme.
V MŠ odevzdejte podepsaný souhlas se zařazením dítěte do kurzu.

Pro ostatní děti bude provoz MŠ v běžném režimu.

Děkujemesmiley

 

 

Přednáška pro rodiče

Dne 21. 3. 2018 se v MŠ V 15.30 hodin uskuteční plánovaná přednáška paní psycholožky Mgr. Alice Mizia.
Téma bude pro rodiče určitě zajímavé a jeho obsahem bude „Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly a jak porozumět dětským emocím“.
Čas bude určitě i na naše dotazy a praktické rady.
Sejdeme se ve 2. třídě MŠ.

Těšíme se na Vás

 

Školičkový karneval 

Náš karneval 19. 2. 2018 dopadl na jedničku a proto patří veliké poděkování rodičům a členům SRPŠ: 

Velice si toho vážíme yes.

Lyžujeme s Malinou - poděkování

Děkujeme všem ochotným maminkám, které nám během lyžařského kurzu pomáhaly  s oblékáním a přípravou našich malých lyžařů i  rodičům za včasné vyzvedávání "zmožených" sportovců na svahu.smiley 

 

DŮLEŽITÉ

Vážení rodiče,

vzhledem k narůstajícímu počtu dětí během odpoledního pobytu v MŠ dochází k drobným změnám v režimu dne.
Změna se týká pouze třídy Předškoláků (děti navštěvující 2. třídu MŠ).

Změna:

7.00 – 7.30 hodin           ranní scházení dětí obou tříd v 1. třídě MŠ- třídě Broučků

Předškolní děti přicházející do MŠ po 7.30 hod. si budou rodiče odvádět a předávat učitelce ve 2. třídě MŠ osobně.

12.15 – 15.00 hodin      odpolední činnosti ve druhé třídě podle režimu dne

Předškolní děti, které budou odcházet z MŠ do 15.00 hodin si rodiče budou vyzvedávat ve 2. třídě MŠ osobně.
 

po 15.00 hodině        rozcházení všech ostatních dětí probíhá z 1. třídy MŠ

Děkujeme

 

 

 

 

 

Lyžařský kurz 2018 – informace

Milí rodiče,
ve dnech 5. – 9. 2. 2018 se uskuteční lyžařský kurz pro přihlášené děti na Kempalandu.
Samotné lyžování bude probíhat od 12.00 do 14.00 hodin. Děti z MŠ budou mít přestávku na čaj a svačinu.
Dopolední svačina i oběd v MŠ budou dřív.
Svačit budeme už v 8.30 hodin, proto přiveďte děti do MŠ včas!
Lyžařské boty nelze sušit na Kempalandu, proto je nutné vzít je vysušit domů. Následující ráno je v označené tašce, batohu doneste do MŠ.
Rovněž i děti budou delší dobu v mokrém oblečení, do kterého by se v MŠ musely znovu oblékat. Proto prosíme rodiče, aby si dítě vyzvedli na Kempalandu ve 14.00 hodin. Děti by měly mít náhradní rukavice a vhodné čepice pod přilbu (bez bambule).
Vybavení:
Pokud má Vaše dítě svoje vybavení, dopravte je, označené, během pondělí dopoledne na Kempaland. Dítě by si mělo své vybavení poznat!!!
Je možnost si vybavení půjčit na místě( nahlaste v MŠ).
celý set (lyže, boty)                         70,- Kč na den
lyže nebo boty samostatně           40,- Kč na den

Cena kurzu je 500,-Kč / 5 dnů. V  případě onemocnění se budou peníze vracet.
Další informace v MŠ.
Pro ostatní děti bude provoz MŠ v běžném režimu.
Děkujeme


 

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ si můžete vyzvednout v mateřské škole.

Vydává se pro účely uplatnění slevy na dani za zdaňovací období roku 2017.


 

Mikulášská návštěva v naší školičce

Tak už zavítal i k nám! A kdo? No přece Mikuláš i s veselým čertíkem, který nám uhlíčky vyzdobil tvářičky, i s půvabným andílkem, který vypadal opravdu andělsky!
Nepřišel s prázdnou, ale taky nám připomněl naše maličké "hříšky", které jsme hned slíbili napravit.  Poděkovali jsme, zazpívali a už teď se těšíme na další návštěvu zase za rok!
Děkujeme "statečnému" Mikuláši - tatínkovi, i když byl dcerkou odhalen, veselé mamince - čertici i andělskému andílkovi!
A co se slíbí, to se plní!
smiley

 

Hrajeme si na lékaře 

V rámci týdne " Když panenka stůně" jsme si zahráli na opravdové lékaře. Díky naší chůvě a zdravotnici Marcelce a nejen jí, jsme pracovali se skutečnými obvazy, poslouchali tep opravdovým stetoskopem, desinfikovali rány a prohlíželi si pro nás tolik "strašidelné" injekční stříkačky. Ale nikdo se nebál! Naopak! Poskytli jsme první pomoc jak panenkám, medvědovi, tak i sobě navzájem. Bylo to moc zajímavé a zábavné.

Děkujemesmiley!

 

 

 

Přednáška pro rodiče "Vadné držení těla a jeho vliv na řeč dětí"

Všechno spolu souvisí. O tom jsme se přesvědčili během přednášky pro rodiče dne 7. 11. 2017 v naší školce. Paní Mgr. Věra Janotová nám srozumitelně a se spoustou praktických návodů ukázala, jak vést naše děti ke správnému držení těla,  sedu, ale i  jak posilovat správné dýchání a trénovat obličejové svaly, které jsou tak důležité pro správný vývoj řeči u dětí. V praktické části jsme se naučili několik cviků na protažení svalů, uvolnění svalového napětí, které pomohou  odbourat únavu jak u dětí, tak i u nás dospělých. Jak to pomáhá, musí každý z nás posoudit sám.
Moc děkujeme a doufáme, že nezůstane jen u jednoho společného setkání.

Více fotografií na fotogalerie MŠ.

 

 

Pan myslivec v naší školce

Jako každý rok jsme se domluvili s panem myslivcem Liborem Michalkem, že vyrazíme se zásobami pro zvířátka k místnímu krmelci. Ale ouha! Počasí nám ukázalo nevlídnou tvář a my jsme museli na výlet zapomenout. Ale nic nebylo ztracené. Pan myslivec přišel za námi, hezky nám o zvěři v zimě povyprávěl, nechal nás osahat si jejich huňaté kožíšky a ještě nás u interaktivní tabule maličko prověřil, zda zvířata z lesa poznáme. Naše přinesené pamlsky slíbil odnést do krmelce osobně. A podle čerstvých zpráv si už na nich lesní obyvatelé pochutnávají. Moc mu za to děkujeme a těšíme se, že až počasí dovolí, půjdeme stav zásob společně s ním zkontrolovat .
Už se těšímesmiley!

 

Setkání s partnerskou MŠ v Rudině na Slovensku

Ve středu 8. 11. 2017 jsme se staršími dětmi a rodiči pozváni naší partnerskou MŠ v Rudině na Slovensku na „DEN ŠKOLKY“. Je pro nás zajištěn dopolední a odpolední program i občerstvení.

Pojedeme autobusem v 8.00 hodin od MŠ a návrat plánujeme mezi 15.00 – 16.00 hodinou.

Prosíme, potvrďte svým podpisem, zda se akce zúčastní Vaše dítě a Vy nebo pouze dítě. Jste na akci vítáni!

Rodiče se budou spolupodílet na jízdném.
Pojištění dětem zajistíme.
Nutností je pas či OP dítěte.

Provoz MŠ pro ostatní děti bude beze změn.

Děkujeme

 

 

 
   

Milí rodiče a děti,

vítejte po prázdninách v naší MŠ.
Věříme, že jste strávili hezké a odpočinkové dny volna a děti se už těšily do školičky.

I letos nás čeká spousta aktivit, her, poznávání a legrace.

Vzdělávání dětí v MŠ se uskutečňuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem, který je inspirován polohou školky v nejvýchodnější obci ČR:

“Tam, kde sluníčko vstává, je nám spolu dobře.

Základní filozofie naší mateřské školy:

Vychovávat děti zdravé, veselé, všestranně rozvinuté,

vzdělané a spokojené tak, aby s každým novým dnem byla

naplňována myšlenka uvedená v názvu našeho ŠVP.

Cílem programu je přispět k vytvoření podmínek pro celkovou pohodu dítěte, jeho zdravý vývoj a uplatnění všech získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. Ale o našem programu se dozvíte více na naší společné schůzce 14. 9. 2017 (vi. plán akcí)

Letos je zapsáno 43 dětí, školka bude dvoutřídní.

Scházet se budou u Broučků (1. třída MŠ), v 7,45 hodin se rozdělí do tříd podle věku – naši nejmenší a Broučci zůstanou v herně MŠ, střední a předškolní děti se přesunou do 1. patra  -(2. třída MŠ). Po rozdělení do tříd budou probíhat všechny činnosti v souladu s režimem dne.

Starší i střední děti se budou věnovat náročnější řízené činnosti – jazykové a logopedické prevenci, hudebně pohybové výchově, grafomotorice, angličtině a hře na flétnu, hravou formou se seznámí s prací na interaktivní tabuli, dle zájmu rodičů se zapojí do plavání a lyžování a ještě do mnoha jiných aktivit, které je připravují pro školu a na život. Nejmladší děti se budou věnovat aktivitám přiměřeným svému věku. Základem pro mladší děti bude zdokonalení v sebeobsluze, hygieně, komunikaci, zpěvu, výtvarných, pohybových a dalších činnostech ve skupině i individuálně a hlavně adaptace na nové prostředí bez přítomnosti nejbližších.

U nás je zavedena pozice chůvy, jako personální pomoc k pedagogovi, který integruje do kolektivu děti dvouleté.

O nás:

Telefonní číslo MŠ: 792 362 663

Pečovat o děti budou:         vedoucí učitelka   p. Szmeková Miroslava

                                              učitelka   p.  Burdková Ludmila

                                              učitelka Bc. Klusová Emílie

                                              učitelka Bc. Denisa Ciencalová

                                              chůva Mgr. Michalková Marcela

              O čistotu a pořádek se bude starat: uklizečka  p. Haratyková Renáta

              Vařit dobrá jídla budou:       vedoucí jídelny    p.  Suszková Lýdie

                                                                   kuchařky          p.  Zogatová Bronislava

                                                                         a                 p.  Suszková Alena

                                                                         a               Bc. Kowalowská Martina

 

Platby v MŠ: 

Školné –   k 15. dni v měsíci září, říjnu, lednu, dubnu, červenci 
                    (čtvrtletní platba kromě září a července nebo srpna)                                       
                     výběr hotovosti –     p. učitelka Burdková Ludmila
                                                     p. školnice Haratyková Renata

 

                       pravidelně docházející děti 200,-Kč,
                       v případě omluvené nepřítomnosti trvající  celý měsíc se vrací 100,- Kč           

                      předškoláci a děti s odloženou školní docházkou  – školné neplatí

                       stravné – platby převodem z účtu 

                       děti s polodenní docházkou 24,-Kč,
                      celodenní 30,- Kč

                       děti s odloženou docházkou 31,- Kč

                       (bližší informace u vedoucí jídelny)

Výši příspěvku SRPŠ sdělíme.

Režim dne je letos upraven, proto mu, prosíme, věnujte pozornost:

Režim dne 2017/2018

provoz MŠ 7.00 - 16.00 hodin

 

7:00 – 7:45

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkám MŠ do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou, individuální a skupinové činnosti, přechod předškoláků do třídy v ZŠ, rozdělení do dvou tříd

Předškolní děti, přicházející do MŠ po 7:45 hodin, rodiče odvádějí a předávají přímo učitelce ve 2.třídě MŠ -  (třída ZŠ) osobně

8:30 - 8:45

Úklid, hygiena, hudební chvilky, pohybové chvilky, přivítání dne

8:45 - 9:15

Hygiena, dopolední svačina - Broučci v herně MŠ, Předškoláci v jídelně ZŠ hygiena, Broučci příprava na čištění zubů, vyplachování, kloktání

9:15 - 9:30

 

 

9:30 - 10:00

Komunitní kruh, Čteme dětem – čtení na pokračování, jazykové chvilky, tělovýchovné chvilky, relaxační chvilky,

 1. třída Broučci- činnosti řízené učitelkami dle plánu hlavních týdenních aktivit (jazykové chvilky, logopedická prevence, hudební a pohybové činnosti, výtvarné a pracovní činnosti, dramatické chvilky), rozdělení na skupinku nejmladších dětí- zapojení chůvy, druhé učitelky

2. třída Předškoláci - aktivity dětí řízené učitelkami MŠ- (logopedická prevence, diskuze, angličtina, grafomotorika, hudební a pohybové činnosti, výtvarné a pracovní činnosti, dramatické chvilky, experimentování, seznamování s interaktivní tabulí, práce se sešity pro předškoláky, flétny…), zapojení druhé učitelky- skupinové činnosti

10:00 - 11:35

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, případně náhradní činnosti při nepříznivém počasí

11:35 - 12:15

Oběd ve ŠJ,

1. třída Broučci -osobní hygiena, rozcházení nespících dětí domů, převlékání na odpolední odpočinek

2. třída Předškoláci- přechod do 2. třídy MŠ, hygiena, čištění zubů, příprava na odpolední odpočinek- zkrácený, rozcházení nespících dětí (rodiče si je vyzvedávají v 2. třídě MŠ)

12:15 - 14:15

 

 

 

12:15 – 13:45

1. třída Broučci -poslech pohádek – čtených, z CD, video- max. 2x týdně

poslech písní a relaxační hudby, Školáci čtou předškolákům

Spánek, odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby, individuální činnosti a práce s dětmi s nižší potřebou spánku, průběžné vstávání

2. třída Předškoláci – poslech pohádek čtených, z CD, video - IT

poslech písní a relaxační hudby, Školáci čtou předškolákům, individuální činnosti a práce s dětmi s nižší potřebou spánku, průběžné vstávání

úklid, hygiena, přechod na odpolední svačinu do jídelny ZŠ, samostatné chystání, přechod do 1. třídy MŠ, volné a individuální aktivity, hry, zájmové činnosti s ohledem na průběžné vstávání Broučků

14:15- 16:00

1. třída Broučci – průběžné vstávání a odpolední svačina v herně MŠ, osobní hygiena

Volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami MŠ, možnost dokončení aktivit z dopoledne, individuální činnosti, hry, zájmové činnosti, společné hry s předškolními dětmi

Rozcházení všech dětí probíhá z 1.třídy MŠ, uzavření MŠ

 Co budou Vaše děti v MŠ potřebovat:

Všichni v MŠ chceme, aby každý den byl pro Vaše dítě zájímavý, aby se cítilo ve školce dobře a to se podaří při naší vzájemné spolupráci.

Uvítáme Vaše návrhy na obohacení aktivit,Vaše postřehy a připomínky nám bez obav sdělujte, při práci s Vašimi dětmi chceme být partnery.

Těšíme na další rok společně s Vašimi dětmi a s ​Vámismiley

Takový byl náš první den

    

  

 


Provoz mateřské školy začne ve školním roce 2017/2018 v pátek dne 1. září 2017. 

Provozní doba bude již od 1. září od 7:00 do 16:00.

 


Hledání pokladu v Dolní Lomné- náš výlet

Po čekání na ten správný slunečný den jsme se konečně dočkali a 22. 6. jsme vyrazili s dětmi a pár ochotnými maminkami, tatínkem, babičkami a dědou na cestu do Dolní Lomné. Cestovali jsme autobusem a hned, jak jsme dorazili do cíle, bylo  třeba se  pořádně posilnit. Čekala nás totiž pohádková cesta areálem, na které jsme pomohli několika pohádkovým postavám v jejich nesnázích a ty nás pak nasměrovaly na místo, kde byl ukrytý náš poklad. V dřevěném domečku ho hlídal lomňanský "obr" Franta Šiška .Cesta to byla nelehká a dost jsme se zapotili nejen ze sluníčka, ale hlavně při plnění roztodivných úkolů. Ale všechno dobře dopadlo a síly nam zbyly nejen na chutný oběd, "vlastoručně" koupenou zmrzlinu, ale i na dovádění na průlezkách na místní "Zbojnické cestě". Unavení, ale plní zážitků jsme se šťasně vrátili zase k rodičům. Všechno jim přece musíme vyprávět!

Velice děkujeme všem, kteří nám během výletu pomohli a užili si to s námi. 
Vážíme si toho!
smiley


 

 

 


 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2017/2018

Rozhodnutí zde


RADOVÁNKY 2017

·       oblečení pro děti přineste do MŠ ve čtvrtek 1. 6. 2017 na vyzkoušení
      (
nejlépe v označených igelitkách)

·       v pátek 2. 6. 2017 všechny kostýmy dostanete domů

·       Sraz na RADOVÁNKY
        3. 6. 2017 v 13. 30 hodin v areálu u OÚ
        děti přiveďte oblečené v kostýmech
        po vystoupení si  „školkové“ věci od Vás vezmeme

Moc si to užijemesmiley!


 

Poslední plavání (desátá lekce) bude ve středu 31. 5. 2017.
Platíme: plavání 550,-Kč a dopravu 510,-Kč
.


 

 

Fotografování v MŠ

Ve čtvrtek 18. 5. 2017 se budeme fotografovat na tablo předškoláků i skupin dětí.
Začínáme v 9.00 hodin.
Další provoz MŠ beze změn.smiley


 

 

 

 


Naše školní zahrádka je opět v provozu.

Děkujeme všem zaměstnancům "pracovní čety"OÚ Bukovec.

yes


 

Důležité!

Od 27. 4. 2017 je vstup na školní zahrádku z technických důvodů až do odvolání ZAKÁZÁN.

Důvod: nebezpečí pádu do kanálu

O odstranění závady a zpřístupnění zahrádky budete včas informováni.

Děkujeme za pochopení.

 

Bukovec  26.4.2017

 


 Hledáme jaro

V úterý 28.3. 2017 se chystáme hledat jaro kolem řeky Olše v Písku.
Pokud nám počasí dovolí,pojedeme autobusem v 9.12 hodin od školky. Svačit budeme už v 8.30 hodin. Návrat je plánován v 11.45 hodin a pak budeme obědvat. Další provoz MŠ bude probíhat obvyklým způsobem.

Co budeme potřebovat:

 

Těšíme se,že jaro už je tu!

 


PLAVECKÝ KURZ - informace

Dne 24. 3. 2017 bude zahájen plavecký kurz v Bystřici pro přihlášené děti.
Lekce budou probíhat vždy v pátek od  9.15 do 10.45 hodin a ukončeny budou ve středu 31. 5. 2017.  
Cena kurzu je 550,- Kč + jízdné.
Svačit budeme už v 8. 00 hodin a odjezd autobusem je plánován v 8. 30 hodin, proto prosíme, přiveďte děti do školky včas!
Co budeme potřebovat:

·       plavky a označený ručník (ne vždy si ten svůj děti poznají)

·       sáček nebo tašku na mokré věci v batůžku

·       pití a malou dobrotku(nic velkého, po návratu budeme obědvat)

·       dlouhé vlásky děvčatům upravte do copu či „vrkočku“ bez ozdob

·       nedávejte dětem korálky nebo řetízky

·       koupací čepici (dle vašeho uvážení -označenou)

·       dítě s oparem nebo silně nachlazené plavat nemůže

Prosíme, nedávejte dětem punčochové kalhoty, mají po koupání velký problém s jejich oblékáním. Čepice je nutností.

Pro ostatní dětí zůstává provoz v MŠ beze změn.

Těšíme se  smiley


 

Dne 15. května 2017 se uskuteční zápis dětí do naší mateřské školy. Veškeré informace týkající se zápisu naleznete zde.


Provoz MŠ o jarních prázdninách  

6. – 10. 2. 2017

Z důvodu výměny elektroinstalace, osvětlení a malování v prostorách MŠ bude provoz MŠ o jarních prázdninách probíhat ve třídě ZŠ (třída družiny a MŠ v 1. patře). 
Šatnu budeme využívat rovněž školní.
Ostatní informace v MŠ.

Děkujeme


 

LYŽAŘSKÝ KURZ - informace

Milí rodiče,

ve dnech 13. – 17. 2. 2017 se uskuteční lyžařský kurz pro přihlášené děti na Kempalandu.
Samotné lyžování bude probíhat od 12.00 do 14.00 hodin. Děti z MŠ budou mít přestávku na čaj a svačinu.
Dopolední svačina i oběd v MŠ budou dřív.
Svačit budeme už v 8.30 hodin, proto přiveďte děti do MŠ včas!
Lyžařské boty nelze sušit na Kempalandu, proto je nutné vzít je vysušit domů. Následující ráno je v tašce doneste do MŠ.
Rovněž i děti budou delší dobu v mokrém oblečení, do kterého by se v MŠ musely znovu oblékat. Proto prosíme rodiče, aby si dítě vyzvedli na Kempalandu ve 14.00 hodin.
Vybavení
Pokud má Vaše dítě svoje vybavení, dopravte je, označené, během pondělí  (13.2. 2017) dopoledne na Kempaland. Dítě by si mělo své vybavení poznat!!!
Je možnost si vybavení půjčit na místě( nahlaste v MŠ).
celý set (lyže, boty)                         70,- Kč na den

lyže nebo boty samostatně           40,- Kč na den

Cena kurzu je 500,-Kč / 5 dnů. V  případě onemocnění se budou peníze vracet.
Další informace v MŠ.
Děkujeme


 


Divadelní představení v Třinci

 

Ve středu 25. 1. 2017 navštíví skupina nejstarších dětí (seznam v MŠ) společně s dětmi 1. a 2. třídy ZŠ divadelní sál TRISIA v Třinci.
Shlédneme představeníPohádka z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky“.
Odjezd autobusem od školy bude v 8.12 hodin. Svačit proto budeme už v 7.30 hodin. Prosíme Vás, aby jste děti, které na představení pojedou, přivedli do školky včas a vhodně je oblékli.
Délka představení je 60 minut a jeho cena včetně šatny činí 75,- Kč. Výši jízdného sdělíme po akci.
Předpokládaný návrat je okolo 13.00 hodin, pak děti poobědvají a pokračují v běžném režimu.
Provoz MŠ probíhá pro ostatní děti beze změn.
 

Těšíme se na kulturní zážitek smiley
 


 

 

Krásné a veselé Vánoce v kruhu nejbližších, 

hodně zdraví a pohody v celém příštím roce 2017

Vám přejí zaměstnanci MŠ Bukovec

smiley

 

Vánoční prázdniny trvají od 23. 12. 2016 do 2.1. 2017.
Ve školce se znovu sejdeme 3. 1. 2017.

 

 


Den zdraví aneb Hrajeme si na lékaře

V rámci týdenního tématu  "My jsme děti hravé, chceme být i zdravé" jsme si jedno dopoledne v naší školičce zahráli na lékaře.
Program plný užitečných rad a praktických činností si pro nás připravila naše spolupracovnice, "zdravotnice" Marcelka Michalková.
Nejdříve jsme se seznámili s obsahem zdravotnického kufříku: obvazy, desinfekcí, rouškou, se stetoskopem nebo stříkačkou. Popovídali jsme si o nebezpečích, které na nás mohou číhat během běžných her, ale i o tom, jak se pak tyto "bolístky" ošetří. Pak jsme se pustili do skutečné "lékařské" práce. Obvazovali jsme, desinfikovali, poslouchali tlukot srdíček a samozřejmě došlo i na "bezbolestné" očkování. 
Vděčným pacientem byl náš plyšák Medvídek, který nám byl za naši péči určitě vděčný, ale vyzkoušeli jsme si to i mezi sebou. Celou aktivitu jsme ukončili všichni řádně ošetření a uzdravení.
Takové hraní nás dosud baví, často se k němu vracíme a to i díky pomůckám, které nám ve školce zůstaly.
Možná mezi námi rostou i skuteční lékaři a sestřičky smiley.
Velice se nám to líbilo a děkujeme!

více fotografií - fotogalerie MŠ

 

. 


 

Co nás čeká v prosinci

 

To se pro přihlášené děti uskuteční dne 2. 12. 2016 od 8.00 hodin.
Seznam zájemců bude k dispozici v šatně MŠ.

smiley

Setkáme se s ním v Bukovci dne 2. 12. 2016 odpoledne.
Ostatní informace na plakátcích OÚ.

smiley

Milou návštěvu přivítáme v naší škole dne 5. 12. 2016 během dopoledne.
Tentokrát bez rodičů.

smiley

Srdečně zve ZŠ dne 8. 12. 2016 v 15.30 hodin.
Ostatní na pozvánkách a stránkách ZŠ.

smiley

Těšíme se na Vás dne 14. 12. 2016 v​ 15.30 hodin v naší školičce.

smiley

Zazpívat si koledy s doprovodem varhan půjdeme dne 20. 12. 2016 v 10.00 hodin.
Rodiče, kteří mají čas a chuť si mohou přijít "zakoledovat" s námi. 

smiley
 

 


Dentální hygiena - přednáška v MŠ

 

Ve středu 16. 11. 2016 jsme pro Vás a Vaše děti připravili v MŠ 
přednášku  p. zubařky MUDr. Anny Bieleszové na téma Dentální hygiena aneb jak správně pečovat o dětské zoubky.
Začínáme v 15.15 hodin částí pro rodiče s prezentací na interaktivní tabuli.
Další část je společná pro rodiče a děti a bude spojená s praktickými činnostmi.
Prosíme, sdělte p. učitelkám, zda se akce zúčastníte. Zveme i rodiče dětí ZŠ.

Těšíme se na Vás

 


Za zvířátky ke krmelci

V pátek 11. 11. 2016 během dopoledne vyrazíme s panem myslivcem a staršími dětmi ke krmelci v lese nad školou.
Během vycházky se dozvíme, jak se starat o lesní zvířata v zimě, co jim chutná a jak jim můžeme pomoct těžké období přečkat.
Co budeme potřebovat:

 

Půjdeme pouze za příznivého počasí. V opačném případě pan myslivec zvířatům naše „dárečky“ doručí sám.
Mladší děti, pokud počasí dovolí, navštíví  krmelec nedaleko školky.

Těšíme se, že s námi vyrazí i „myslivecký“ pejsek.
smiley 

 
   

Co nás čeká v listopadu

 

Pohádka  v MŠ

Divadelní představení loutkové pohádky "Princ BAJAJA "uvidíme dne 7. 11. 2016 v 10.30 hodin. 
Výši vstupného sdělíme po představení.

smiley

Ta se uskuteční 8.11. 2016 v 17.00 hodin ve školní jídelně.
Srdečně zveme!

smiley

O péči o zvířátka v zimě se od p. Ing. Michalka Libora dozvíme více dne 11. 11. 2016 během putování ke krmelci se staršími dětmi.
Půjdeme pouze za příznivého počasí.
Ostatní informace včas sdělíme.

smiley

Přednášku pro rodiče a děti s praktickou částí chystáme s p. zubařkou MuDr. Annou Bieleszovou 16. 11. 2016 v 15.15 hodin v MŠ.
Těšíme se na Vás!

smiley


 

Dračí den aneb Není drak, jako drak

setkání s partnerskou MŠ ze slovenské Rudiny

Společné setkání našich mateřských škol proběhlo u nás dne 27.10. 2016. Paní starostka obce Rudina, paní učitelky a rodiče s dětmi nám tak oplatili naši návštěvu z loňského podzimu. Tehdy jsme společně vytvářeli podzimní dekorace z dýní a ostatních podzimních plodů.
Dopolední program našich hostů spočíval v poznávání naší obce. Prošli se pohádkovým parkem, kde museli splnit řadu úkolů a nechybělo ani hledání "pravého" pokladu.
A kde se skrýval? Samozřejmě v dračí jeskyni! Odměnou za hledání jim nebyl pouze poklad, ale i ochutnávka našich "pohádkových " placků.
Doprovod jim dělali zástupci našeho OÚ s paní starostkou a paní ředitelkou.
Odpoledne u nás ve školce se  k nám připojili rodiče našich dětí a společně jsme se pustii do práce. Náš den se nesl ve znamení draků a to všelijakých. Vyrábělo se, lepilo, malovalo, pletlo a vyplétalo. Zkrátka, každý se snažil podle své fantazie, chuti a představivosti. Vznikali draci listoví, mechoví, z proutí, papíráci, létavci i nelétavci.
Radost pohledět, jak byli rodiče se svými dětmi sehraní! 
Za malou chvíli se naše školka změnila v "dračí galerii".

Den se nádherně  povedl a  za to patří velký dík:

 

Za vše hodnocení slovenských hostů: "Je nám tu tak dobre, ako by sme boli medzi svojou rodinou!"

smiley

 


 


 


Spolupráce s předškolním zařízením v Rudině na Slovensku 

Ve čtvrtek 27. 10. 2016 (ZŠ má podzimní prázdniny) k nám přijedou p. učitelky, rodiče a děti z mateřské školy v Rudině na Slovensku
(byli jsme k nim pozváni loni v říjnu na tvoření z dýní).

Dopolední program návštěvníků se bude týkat prohlídky zajímavých míst v naší obci v rámci jejího poznávání za spolupráce vedení školy a zástupců OÚ.
Pro naše děti bude dopoledne v MŠ probíhat obvyklým způsobem.
V odpolední části s názvem „Dračí den aneb není drak, jako drak“ budeme společně vyrábět v naší MŠ draky, dráčky a možná i saně a „šarkany“z papíru, proutí, listí, létavce či nelétavce dle fantazie a chuti.
Prosíme rodiče, hlavně starších a středních dětí, kteří by měli možnost a zájem, aby svým dětem v odpoledním tvoření pomohli a přišli se seznámit s rodiči ze Slovenska. Sejdeme se v 13.30 hodin v MŠ.

Prosíme, sdělte svůj zájem v MŠ.
Děkujeme a těšíme se na Vás! smiley

 


Co nás čeká v říjnu

         smiley

 


 

PLACENÍ ŠKOLNÉHO ČTVRTLETNĚ – návrh rodičů

Na základě požadavku rodičů na schůzce dne 22. 9. 2016 platit školné v MŠ čtvrtletně, nikoliv měsíčně jako dosud sdělujeme, že tato možnost platby je možná.
Například:
školné za tři měsíce: 
říjen, listopad, prosinec ve výši 600,- Kč uhradíte k 15. říjnu 2016 v MŠ

Pokud Vaše dítě v určitém měsíci nebude v MŠ ani jednou přítomno (omluvená absence), bude Vám poměrná část školného za tento měsíc vrácena.
Pro zavedení placení školného čtvrtletně je třeba souhlasu Vás všech, nikoliv většiny.
Prosíme, vyjádřete se k tomuto návrhu a podepište v MŠ přiložený seznam.
Děkujeme

 


 

Co nás čeká v září


 

 


Plán kulturních, společenských a výchovně vzdělávacích akcí

 pro školní rok 2017-2018


 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Hola, hola, školka volá!

Pojďte kluci, holčičky do té naší školičky!"

Vítáme Vás opět v mateřské škole.
Její dveře se pro Vaše děti a Vás znovu otevřou ve čtvrtek 1. září 2016. Proto Vám poskytujeme pár důležitých informací:
Název našeho Školního vzdělávacího programu zní "Je nám dobře na světě"aneb "Dělání, dělání všechny smutky zahání!"
Zaměřit bychom se, kromě jiného, chtěli na rozvoj hrubé a jemné motoriky prostřednictvím dětem nejpřirozenější činnosti, kterou je hra plná tvoření a objevování. Součástí některých aktivit budete i Vy, rodiče. Více na schůzce s rodiči v měsíci září.
Naše MŠ zůstává i letos dvoutřídní s celkovým počtem dětí 31.
Novinkou je zavedení pozice "chůvy" jako personální podpory k pedagogickým pracovnicím v MŠ při práci s dvouletými dětmi.
Více rovněž na schůzce.


Platby v MŠ:

Seznam plánovaných aktivit mimo výchovně vzdělávací činnost máme a včas ho zveřejníme na našich stránkách.
V letošním roce se mění termín pro zápis do 1. třídy ZŠ - měsíc duben a pro zápis do MŠ - měsíc květen.

Co bude Vaše dítě v MŠ potřebovat pro pohodový pobyt v MŠ:
 


 

 

Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj. Vytvořit prostředí plné pohody, radosti a klidu.Společně s Vámi, jako partnery,
to určitě zvládneme.

Těšíme se na Vaše děti a na Vás
smiley


 

CO NÁS ČEKÁ V ČERVENCI

Prázdninový provoz MŠ

Ten bude zahájen pro přihlášené děti 1.7. 2016 v budově polské mateřské školy. Více informací na stránkách MŠ -  Aktuality - Prázdninový provoz MŠ.

smiley

Školné v červenci

Rodiče dětí přihlášených na prázdninový provoz budou platit školné 18.7.- 19.7. 2016 v MŠ Bukovec.

smiley

Poděkování rodičům,zástupcům OÚ a SRPŠ patří za celoroční spolupráci a pomoc během aktivit MŠ.
Přejeme krásné léto plné sluníčka a odpočinku.
Zaměstnanci MŠ Bukovec

yes


 

Výlet dětí mateřské školy

Ve středu 15.6. 2016 pojedeme s dětmi na výlet do hotelu GRŮŇ v Mostech u Jablunkova.
Odjezd od školky bude linkovým autobusem v 9.12 hodin do Návsí a pak dál vlakem.
V den výletu budou děti odhlášeny ze stravování.
Ranní svačinku zajistíme (SRPŠ), obědvat budeme na GRŮNI (SRPŠ), pouze odpolední svačinu dejte dětem vlastní.
Svačit budeme ráno v 8.30 hodin, proto přiveďte děti do MŠ včas!
Návrat do školky plánujeme od 15.00 - 15.30 hodin (podle návaznosti spojů). V té době si děti můžete v MŠ vyzvednout.


Co děti potřebují:

Čeká nás cestování autobusem, vlakem a část cesty půjdeme pěšky, proto uvažte zátěž v batůžku. Děti si ho ponesou samy!
​V případě deště výlet odložíme.

Už se těšíme cool


 

Návštěva z TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN

V úterý 7. 6. 2016 jsme v naší MŠ přivítali milou návštěvu z ředitelství TŽ. Zástupci popřáli našim dětem dodatečně ke Dni dětí a nepřišli s prázdnou!
Přinesli nám krásné stavebnice, které si děti ihned rozebraly. Takhle navštívili už řadu školek v průběhu tří let a letos zavítali i k nám. Poděkovali jsme jim nejen slovem, ale i písničkou. A pak už jsme si užívali nových hraček a s radostí tvořili.
Těšíme se na další návštěvu a děkujeme.


CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU

Poslední plavání

Plavecký kurz ukončíme v pátek 3.6. 2016. Plavat budeme v běžném čase.

smiley

Radovánky

Proběhnou v sobotu 4.6. 2016 od 15.00 hodin. Sraz dětí u OÚ je ve 14.30 - 14.45 hodin.
Prosíme, aby děti byly převlečené na vystoupení.
Děkujeme

smiley

Školné v MŠ

Platime 13. a 14.6. 2016.

smiley

Výlet dětí MŠ

Na ten vyjedeme vlakem, tentokrát bez rodičů, dne 15.6. 2016.
Zájemce ze stran rodičů nejmladších dětí uvítáme.
Ostatní informace včas sdělíme.

smiley

Bukovec bez proudu

15.6. 2016

sad

Sportovní hry mateřinek v Jablunkově

Na ty se vypraví dne 22.6. 2016 čtyři naši předškoláci.
Kdo to bude, včas oznámíme.

smiley

Maturita předškoláků

Prověřovat znalosti našich předškoláků bude porota tvořena žáky 1. a 2. třídy ZŠ dne 24.6. 2016.
Držíme palce!

smiley

Školní rok společně ukončíme 30.6. 2016.
Od 1.7. 2016 bude během celého měsíce probíhat prázdninový provoz pro přihlášené děti.
Ostatní informace viz. Aktuality v MŠ- Prázdninový provoz v MŠ Bukovec.

smiley


 


Den dětí s hasiči, záchranáři, policií a psovody na Kempalandu

V pátek 27.5. 2016 jsme DEN DĚTÍ slavili na Kempalandu. Dárek v podobě prohlídek hasičských, policejních a záchranářských vozů a jejich vybavení si pro nás připravily složky integrovaného systému a hlavně dobrovolní hasiči z Bukovce. A bylo se na co dívat a co zkoušet!
"Řídili "jsme silné vozy, "hasili "proudem vody, "ošetřovali" zraněné a oblékali jsme se do ochranných obleků hasičů. Na závěr se nám moc libila ukázka práce psovodů s jejich pejsky při zadržení "nekalých" živlů. Počasí nám taky přálo a my jsme si to pořádně užili.

Děkujeme


Setkání dětí a rodičů v Polsku- Lodygowicích

Uskuteční se 19.5. 2016. Odjezd od budovy bude v 11.30 hodin.Provoz MŠ bude od rána probíhat běžným způsobem. Děti, které se setkání zúčastní, budou
obědvat v 10.45 hodin. Na rodiče počkají v MŠ.
Program v Lodygowicích:
13.00 hodin - příjezd, přivítání, program v místním kulturním centru
14.00 hodin- oběd rodičů a dětí v předškolním zařízení, prohlídka školy, společné hry, pobyt na zahrádce (podle času a počasí)
Návrat do Bukovce se plánuje kolem 17.00 hodin.

Důležité vzít: 

Děti budou pojištěny.Ostatní informace dostanete na letáčcích v MŠ.
Popřejme si šťastnou cestu i návratsmiley

 


Fotografování v MŠ

V úterý 17.5. 2016 proběhne od 8.00 hodin v naší MŠ fotografování dětí na společnou fotku i na tablo předškoláků.
Předškolákům, prosíme, nedávejte bílé oblečení ( barva pozadí fotek).
Děkujeme

 


 

Canisterapie - zooterapie v naší školičce

Ve čtvrtek 5.5. 2016 jsme měli v MŠ zajímavou návštěvu. Se svými pejský za námi přijela paní, která nám hezkým způsobem přiblížila, jak se k našim čtyřnohým kamarádům máme chovat. Co mají rádi a co ne, jak je krmit, jak se o ně starat a hlavně, jak se chovat k cizím pejskům, které náhodou potkáme.
Už víme, že jsou to živí tvorečkové, kteří,když jim nebudeme ubližovat, budou nás mít rádi a budou nám naši pozornost oplácet.
Děkujeme, moc jsme si to užili!


 

Prázdninový provoz MŠ Bukovec v měsíci červenci 2016
 informace pro rodiče

 

Vážení rodiče,
letošní prázdninový provoz MŠ Bukovec v měsíci červenci bude společný s PMŠ v Bukovci.

První dva týdny v červenci, tj. od 1. 7. - 15. 7. 2016 bude probíhat v prostorách PMŠ.
Další dva týdny, tj. od 18. 7. – 29. 7. 2016 pak v MŠ v budově české školy .
Provozní doba MŠ v době prázdnin bude po celý měsíc
 od 7.00 – do 15.00 hodin.
Prázdninový provoz bude ukončen v pátek 29. 7. 2016.
Po celou dobu budou s dětmi pracovat společně vždy jedna p. učitelka z české MŠ
a jedna p. učitelka z polské MŠ.

Ostatní informace Vám sdělíme v obou MŠ.

Děkujeme a těšíme se na společně strávené dny
smiley

 


 

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU

Canisterapie- zooterapie
Dne 5.5. 2016 od 8.00 hodin je pro děti připraven program, jehož cílem je naučit je, jak správně reagovat, pokud se setkají s volně pobíhajícím psem, jak předcházet úrazům způsobených pejsky a další přínosné informace. 

smiley

Den maminek a všech, které máme rádi
Srdečně zveme všechny do naší školky dne 6.5. 2016, kde je pro Vás od 15.30 hodin  připraveno příjemné odpoledne s pohádkou a písničkami.

heart

Školné
Platíte v MŠ 12.-13.5. 2016.

smiley

Setkání starších dětí a rodičů v Polsku
To proběhne dne 19.5. 2016 od 13.00 hodin. Ostatní informace včas sdělíme.
Pro ostatní děti bude provoz v MŠ probíhat beze změny.

smiley

Náhradní plavání
Naši plaváčci pojedou plavat vyjímečně v úterý 24.5. 2016 ( původní termín byl v pátek 27.5. 2016). 
Odjezd od školy je v 7.20 hodin.
Další informace získáte v MŠ.

smiley

Den dětí na Kempalandu
Slavit Den dětí s hasiči, záchranáři a policií budeme v pátek 27.5. 2016 od 9.00 hodin.
Už se těšíme!

smiley

Sferické kino
Promítání pro děti je připraveno v budově školy nebo v tělocvičně dne 31.5. 2016 v 9.00 hodin.

smiley


 

CO NÁS ČEKÁ V DUBNU

Začátek plaveckého kurzu
Kurz bude zahájen 1.4. 2016. Ostatní informace viz. PLAVECKÝ KURZ - INFORMACE v MŠ a na informačních letáčcích. 

smiley

Školné
Platit budete 14.-15.4. 2016 v MŠ.

smiley

Schůzka s rodiči předškolních a starších dětí
Dne 13.4. 2016 v 15.30 hodin se uskuteční schůzka s rodiči.
Náplní budou informace k plánované návštěvě našich rodičů a dětí v předškolním zařízení v Polsku.
Setkání je naplánováno na 19.5. 2016 u příležitosti deseti let spolupráce mezi námi.
Schůzka je důležitá!
Děkujeme.

smiley

Pohádka v MŠ
Divadlo s pohádkou " Dva medvědi" k nám zavítá dne 28.4. 2016. Výši vstupného sdělíme. 

smiley 

 


 

VESELÉ A ZDRAVÉ VELIKONOCE,

HODNĚ POHODY A JARNÍHO SLUNÍČKA
 
PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI MŠ


 

 


 

VELIKONOČNÍ DÍLNY  17.3.2016

DĚKUJEME RODIČŮM:

·      za zajištění proutků na karabáče a proutí na věnečky

·      za pletení karabáčů a snahu, naučit to ostatní taky

·      členkám KLUBU DŮCHODCŮ za „chutnou a voňavou aktivitu“ pro děti

·      za velké množství vyfouknutých vajíček

·      zástupcům SRPŠ a maminkám za výborné pohoštění

·      za kreativitu a nápaditost během velikonočního tvoření

·      za pomoc při závěrečném úklidu

·      za chuť strávit s námi a dětmi odpoledne,prostě JEN TAK SPOLEČNĚ POBÝT

TĚŠÍME SE NA DALŠÍ AKCE S VÁMI!

Pedagogové ZŠ a MŠ

smiley


Velikonoční dílny s rodiči

Informace k této akci naleznete na stránkách ZŠ nebo na pozvánkách, které jste obdrželi v MŠ a ZŠ.
Prosíme, přineste do MŠ vyfouknutá vajíčka. Děkujeme.
Těšíme se na společné odpoledne s Vámi a Vašimi dětmi.

smiley CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU

Zápis do MŠ Bukovec
Zápis se uskuteční ve středu 2.3. 2016 od 8.00 - 15.00 hodin v MŠ.
Více informací na plakátcích k zápisu a webových stránkách MŠ.

smiley

Jarní prázdniny
Termín jarních prázdnin pro ZŠ je stanoven na týden od 7.-10.3. 2016.
Provoz MŠ bude probíhat v běžném režimu.

smiley

Školné v MŠ 
Můžete platit 14. a 15.3. 2016.

smiley

Velikonoční dílny s rodiči
Velikonoční tvoření dětí MŠ společně s rodiči proběhne 17.3. 2016 od 15.30 hodin. Akce je společná se ZŠ.
Více informací včas sdělíme.
Srdečně zveme.

smiley

Velikonoční prázdniny
V době od 25.3.- 28.3. 2016 bude MŠ uzavřena.
Opět se sejdeme 29.3.2016.

smiley

Pohádka v MŠ
Divadlo s představením "Jarní pohádka" nás navštíví 31.3. 2016 v 10.00 hodin v naší školičce.
Výši vstupného sdělíme.

smiley

Začátek plaveckého kurzu
Kurz bude zahájen 1.4. 2016 pro přihlášené děti. Seznam je k dispozici v MŠ.
Není to APRÍL.

smiley


 

Karneval ve školce - poděkování

Račte dál, račte dál, ve školce byl karneval ... a pořádně jsme si ho užili!
A to i díky Vám, rodičům a zastupcům SRPŠ. Proto bychom chtěli velice poděkovat všem zúčastněným:
za skvělé napečené zákusky našich maminek, ochotu tatínka při ozvučení hudební "produkce", poskytnutí drobných dárečků pro naše děti, chutnou svačinku od SRPŠ, za orginální kostýmy nejen dětí, ale i Vás, rodičů, ale i za chuť bavit se a dovádět společně s námi.
Opět jste nás nezklamali a na chvíli snad zapomněli na všechny starosti dospěláků.Odměnou nám všem byly rozesmáté tvářičky našich "pokladů".
A že se objevilo i pár slziček? Není přece nutno,aby bylo přímo veselo! A smutno nám určitě nebylo!

Za kolektiv MŠ " Večerníček a Tři prasátka"

smiley


Změna termínu plaveckého výcviku v Bystřici

Plavecký výcvik pro přihlášené děti bude bude zahájen 1.4. 2016. Původní datum začátku výcviku byl 15.3. 2016.
Ostatní informace včas sdělíme.


 

LYŽAŘSKÝ KURZ

Milí rodiče,

ve dnech 8. - 12. 2. 2016 se uskuteční lyžařský kurz pro přihlášené děti na Kempalandu.
Samotné lyžování bude probíhat od 12.00 do 14.00 hodin. Děti z MŠ budou mít přestávku na čaj a svačinu.
Dopolední svačina i oběd budou dřív.
Svačit budeme už v 8.30 hodin, proto přiveďte děti do MŠ včas!
Lyžařské boty nelze sušit na Kempalandu, proto je nutné vzít je vysušit domů. Následující den je v tašce doneste do MŠ.
Rovněž i děti budou delší dobu v mokrém oblečení, do kterého by se v MŠ musely znovu oblékat. Proto prosíme rodiče, aby si dítě vyzvedli na Kempalandu ve 14.00 hodin.
Vybavení
Pokud má Vaše dítě svoje vybavení, dopravte je, označené, během pondělí dopoledne na Kempaland.
Je možnost si vybavení půjčit( nahlaste v MŠ). Částku za zapůjčení uhradíte osobně v pátek na Kempalandu.
celý set (lyže, boty)                         70,- Kč na den

lyže nebo boty samostatně           40,- Kč na den
 

Cena kurzu je 500,- Kč a platit můžete od  8.2.2016 v MŠ.
Další informace v MŠ.

Děkujeme a držíme palce našim malým lyžařům!

cheeky


 

CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU

Kurz lyžování
Uskuteční se pro přihlášené děti  8.2 - 12.2. 2016 na Kempalandu. Ostatní informace včas sdělíme.
Doufejme, že nám vyjde počasí.

smiley

Školné v MŠ
Platíme 11.- 12.2. 2016 .

smiley
Karneval v MŠ
V pátek 26.2. 2016 se během celého dopoledne můžeme těšit společně s rodiči z karnevalového veselí v MŠ.
Další informace včas sdělíme( i formou plakátků v MŠ).

smiley


Potvrzení o výši vynaložených výdajů v MŠ

Potvrzení o výši vynaložených výdajů (úplaty) za umístění dítěte v MŠ si můžete vyzvednou v mateřské škole.

Vydává se zákonnému zástupci pro účely uplatnění slevy na dani za zdaňovací období roku 2015. 
 


Vítáme Vás v naší školičce v novém roce 2016 a přejeme hodně zdraví a pohody

CO NÁS ČEKÁ V LEDNU
 

Školné v MŠ
Platit můžete v termínu 14.- 15.1. 2016

smiley

Zápis do 1. třídy ZŠ

Ten bude probíhat ve čtvrtek 21.1. 2016 od 8.00 -15.30 hodin v ZŠ.
Čas zápisu Vašeho dítěte si můžete vybrat předem na formuláři v šatně v MŠ.
Ostatní informace naleznete na stránkách ZŠ.
Hodně štěstí předškolákům!

smiley


 

 

 


CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI


Zpívánky v MŠ
Hudební program pro děti v MŠ se uskuteční v pátek 4. 12. 2015 od 9.30 hodin.

heart
Obecní Mikuláš
V pátek 4. 12. 2015 přijede za všemi dětmi v Bukovci k obecnímu úřadu Mikuláš se svou skupinou. Další informace o akci najdete na vývěskách OÚ.

heart
Malý test školní připravenosti pro předškoláky
Malá sonda do připravenosti našich předškoláků se uskuteční v MŠ dne 8. 12. 2015. Bude probíhat od 9.00 hodin a následné konzultace s rodiči pak od 11.00 hodin.  Termíny si můžete zapsat v MŠ. Rodiče uhradí 30,-Kč za pracovní sešity k testu dětí.

heart
Vánoční dílny s rodiči v ZŠ
Na ty Vás zve dne 9. 12. 2015 celá základní škola.

heart
Zpíváme v kostele koledy
Nabídku p. Petrákové, varhanice v místním kostele, jsme nemohli odmítnout. Spolu s ní si „zazpíváme“ koledy s doprovodem tohoto nádherného hudebního nástroje dne
10. 12. 2015 od 10.00 hodin. Pokud budete mít čas, zveme Vás také.

heart
Školné v MŠ
Zaplatit školné můžete 14. -15. 12. 2015 v MŠ.

 

heart
Mikulášská a vánoční besídka v MŠ
Srdečně Vás zveme na vánoční besídku s nadílkou a návštěvou Mikuláše s doprovodem v pátek 18. 12. 2015 v 15.15 hodin do naší školičky.
Přijďte s námi přivítat Vánoce. Těšíme se!

KRÁSNÉ A VESELÉ VÁNOCE A ZDRAVÝ A ÚSPĚŠNÝ
CELÝ NOVÝ ROK VÁM PŘEJÍ VŠICHNI ZAMĚSTNANCI MŠ

 


 

CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU

• Přednáška pro rodiče v MŠ
Ve čtvrtek 12.11. se v 15,00 hodin uskuteční přednáška lektorky pedagogicko- psychologické poradny v Třinci Mgr. p. Pindurové s názvem ŠKOLNÍ ZRALOST.
Téma je důležité nejen pro rodiče předškoláků, ale i pro ty ostatní. Dospět ke "školní zralosti není totiž pouze obdobím posledního roku před nástupem do školy.    Těšíme se na Vás 

smiley

• S panem myslivcem ke krmelci
V pátek 13.11. se v případě hezkého počasí chystáme na delší procházku ke krmelci. Doprovázet nás bude pan myslivec a pejsek. Nejmladší děti půjdou, s ohledem na svůj věk, kratší trasu. Zvířátkům můžeme na zimu  přilepšit třeba jablíčkem, mrkvičkou, kukuřicí nebo kaštany.
Pokud nám nebude přát počasí, procházka se ruší a my pošleme pamlsky zvířátkům po panu myslivci. Prosíme, dejte dětem vhodné oblečení

.smiley


 Vánoční fotografování
Ve čtvrtek 19.11. se uskuteční od osmi hodin fotografování pro přihlášené děti na vánoční fotografie .

smiley

• Na návštěvu do polské školky
Ochutnat "pěčoky" půjdeme za kamarády do školky ve středu 11.11. Určitě si společně i hezky pohrajeme.

smiley


 Angličtina na zkoušku
V úterý 24.11. přijde do naší školky vyzkoušet, jak by šla angličtina těm mladším, Mgr. p.Jančíková. Pokud se vše zdaří, mohlo by toto poznávání cizího jazyka pro mladší, v případě Vašeho zájmu probíhat pravidelně. Vše důležité včas sdělíme.


 

Jak se máme v naší školce

 

Jsou za námi dva měsíce pobytu v MŠ a školka opět naplno žije veselým životem. Adaptační období nových dětí, ale i těch, kteří jsou již "staří mazáci", ale letní měsíce strávili v kruhu nejbližších, jsme, zdá se, slušně zvládli. Občas se ještě objeví pár slziček, ale ty se snažíme vysušit spoustou aktivit a přátelským prostředím. To, že už snad většina dětí školku vzala za svou, je zásluhou i Vás, rodičů. Sami jste pochopili, že nástup do školky je velice složitým obdobím pro Vaše ratolesti a musí si na ně postupně zvykat. Proto vydržte a věřte, že Vaše děti to zvládnou.

 

Tím mu dáte najevo, že Vy tu vždy budete pro něj a mateřská škola škola je místem kamarádů, zážitků a chápajících paní učitelek. To je naše společné přání.

smiley


 

 

Oznámení ředitelky školy o výši úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2015/2016 zde:

http://www.zsbukovec.cz/upload/oznameni-o-vysi-uplaty-ms-2015-16.doc


Informace rodičům - školní rok 2015 - 2016

Vítáme Vás po prázdninách v naší školce. Chtěli bychom vás seznámit s tím, co bude Vaše dítě potřebovat.

·       pohodlné oblečení ke hrám ve třídě, oblečení na vycházku, zahrádku, které může případně umazat

·       náhradní oblečení v pytlíčku v šatně, pro případ polití či "malé nehody" na toaletě

·       hrníček na pitný režim - preferujeme porcelánový, přestože hrozí jeho rozbití

·       podepsané bezpečné přezůvky

·       celodenní děti pyžamko

·       papírové kapesníky - 2 balíky, (toaletní papír a mýdlo uvítáme)

·       zubní kartáček, pastu, (kelímek obdrží děti ze školky)

Prosíme, podepište či označte dětem oblečení. Ne všechny si to své poznají.

Všichni v MŠ chceme, aby každý den byl pro děti zajímavý, pohodový, aby se v ní cítilo dobře.

Věříme, že se nám to při vzájemné spolupráci bude dařit .

kolektiv MŠ


Jaké akce chystáme v MŠ ve školním roce 2015-2016


Podrobný plán akcí si můžete prohlédnout ZDE.

   

Co nás čeká v listopadu

 

Pohádka  v MŠ

Divadelní představení loutkové pohádky "Princ BAJAJA "uvidíme dne 7. 11. 2016 v 10.30 hodin. 
Výši vstupného sdělíme po představení.

smiley

Ta se uskuteční 8.11. 2016 v 17.00 hodin ve školní jídelně.
Srdečně zveme!

smiley

O péči o zvířátka v zimě se od p. Ing. Michalka Libora dozvíme více dne 11. 11. 2016 během putování ke krmelci se staršími dětmi.
Půjdeme pouze za příznivého počasí.
Ostatní informace včas sdělíme.

smiley

Přednášku pro rodiče a děti s praktickou částí chystáme s p. zubařkou MuDr. Annou Bieleszovou 16. 11. 2016 v 15.15 hodin v MŠ.
Těšíme se na Vás!

smiley