Projekty

Sponzoři

           

Beskydský chodníček

V rámci celoškolního projektu Beskydský chodníček zdoláváme několikrát do roka okolní kopce a vrcholky hor. Dbáme na rozvoj tělesné zdatnosti dětí a cílové destinace volíme vždy s přihlédnutím k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu. 


Turistické výšlapy ve školním roce 2017/2018

Turistická vycházka - proti proudu řeky Olzy - 10. 4. 2018

V pondělí 9. 4. 2018 jsme vyrazili na další projektový den v rámci celoškolního projektu Beskydský chodníček. Tentokrát jsme se vydali proti proudu řeky Olzy (Olše) a strávili tak celý den v přírodě za nádherného jarního slunečného počasí.

Před odchodem od školy byli vybráni ze všech žáků čtyři kapitáni lodí - nejstarší žáci. Ti si postupně vybrali z ostatních žáků svou posádku, které během akce veleli. Protože s námi šli i ti nejmladší prvňáčci, starší členové posádky měli na starost jejich bezpečnost. Svou úlohu zvládli hravě, drželi nad nimi ochrannou ruku a v rámci posádky probíhala příkladná spolupráce.

Žáci se seznámili se základními fakty o řece Olze (Olši), prošli se podél jejích břehů, v týmech plnili úkoly dle zadání. Využívali své poznatky z matematiky, používali k měření papírové metry. 

Jedním z úkolů byla stavba příbytků dle zadaných rozměrů a z předem daných materiálů:

 

 

Zajímavá byla i soutěž o nejvyšší kamennou pyramidu:

 

 

Nejobtížnější se pro všechny týmy ukázala být stavba voru. Spojování dřev provázkem dalo všem zabrat, ale nakonec byly vory všech týmů úspěšně spuštěny na vodu:

Turistická vycházka na nejvýchodnější bod - 17. 10. 2017

Dne 17. 10. jsme využili nádherného slunečného počasí a vypravili se na vycházku na nejvýchodnější bod ČR, který se, jak víme, nachází v naší obci. Cestou jsme si všímali změn v podzimní přírodě, ukazovali světové strany a pojmenovávali okolní kopce. Dokonce bylo dnes dobře vidět i Lysou horu. Naučná stezka nás obohatila důležitými informacemi o naší obci a její historii, o přírodě - fauně i flóře i o nelehkém životě naši předků - horalů. Na nejvýchodnějším bodě jsme posvačili, a protože tam byla u potoka docela zima, vydali jsme se radši kolem chráněné přírodní rezervace Olecky ke státní hranici. Tam jsme si vysvětlili, co znamená hraniční přechod a vůbec státní hranice a páťáci se dověděli v rámci učiva o Evropě také něco o tzv. Šengenském prostoru. Na zpáteční cestě nás pěkně hřálo sluníčko a my jsme si uvědomili, že to je možná jeden z posledních krásných dnů babího léta. 

Fotografie z vycházky naleznete zde.


Turistické výšlapy ve školním roce 2016/2017


Turistické výšlapy ve školním roce 2015/2016

5. listopadu 2015 - Bahenec

     

17. září 2015 - Gírová