Projekty

Sponzoři

           

eTwinning

            

Jsme zapojeni do aktivity eTwinning - společenství evropských škol.

eTwinning je platforma, přes kterou naši učitelé a žáci z různých evropských zemí vzájemně komunikují, spolupracují, zapojují se do projektů a sdílejí své nápady. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší. 


Projekty eTwinning ve školním roce 2018/2019

Let´s use English to learn Art and Crafts (CLIL)

Project for primary schools that are interested in enriching their school life and introducing new teaching methods - implementing minilessons CLIL into Art and Crafts lessons.
Participating schools will share ideas and tips for minilessons CLIL. 

Let´s go outside

In this project we will try to spend with the children as much time as possible outside. Play games, invent new toys, make field trips, explore nature.


Projekty eTwinning ve školním roce 2017/2018

Getting Ready for Christmas

Very short project for the end of November and the beginning of December 2017. Participating schools will create Christmas cards according to traditions in their country.
Each school will make 31 cards for each partner school. The cards will be sent by the traditional post to all participating schools. Each school taking part in the project will receive 31 cards from one partner school. The cards will be different, every card will be original. The idea is that pupils at each participating school can enjoy Christmas atmosphere thanks to Christmas cards coming from different places in Europe.

 

 


Projekty eTwinning ve školním roce 2016/2017

Christmas Traditions Across Europe

Participating schools create a 'Christmas Traditions' booklet detailing traditions in their country. The book will be copied and sent to all participating schools. Each school taking part in the project will receive books from various countries across Europe.

The book will include-
1. Copy of a traditional Christmas carol and pictures of the children singing. A video recording of the children singing can also be uploaded.
2. Traditional Christmas recipe from your country and pictures of the children making it.
3. How to make a Christmas decoration. (The decoration will also be posted with the book).

The idea is that each participating school can then try out various recipes, learn carols and make decorations from across Europe.


Projekty eTwinning ve školním roce 2015/2016

Bookmark slogans

Students from partners' schools created bookmarks and wrote slogans encouraging to read books in a native language on them. Authors of the bookmarks gave their bookmarks to second graders in their schools. Each partner made a short video, which shows how students: make bookmarks and / or tell (in English) why children should read and / or distribute ready-made bookmarks to second graders.


Water and arts - L'art au fil de l'eau

Very short project for the end of september 2015. The idea was to send to all the etwinners of the group (9 or 10) a drop of water (A4 size) with "hello" written in the local langage + in the background a work of art of a national artist. Each partner sent 9 drops and receives 9 drops. It was great to receive drops from 9 different countries. On the back side of the drop we found a very short text in English with the name, dates... of the artist.