Školní družina

Sponzoři

           

Informace o ŠD pro rodiče

ŠKOLNÍ DRUŽINA    2018/2019

      1. Provoz ŠD je denně od 11, 40 – 15, 40 hodin.

Platba za pobyt v ŠD je 100,- Kč měsíčně (pravidelná denní docházka - docházka do školní družiny nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsících), 70,- Kč měsíčně (pravidelná docházka - docházka do školní družiny nejméně jedenkrát za 2 týdny po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsících, která není pravidelnou denní docházkou).    

           Bude se platit v těchto termínech:

1.   do 14.  9.  2018          ………………     100,- / 70,-Kč za září

2.   do 15. 10. 2018          ………………     300,- / 210,- Kč za říjen, listopad, prosinec

       3.   do 15.  1. 2019           ………………     300,- / 210,- Kč za leden, únor, březen

       4.   do 15.  4. 2019           ………………     300,- / 210,- Kč za duben, květen, červen

 

      2. Žák odchází ze ŠD v hodinu uvedenou na zápisním lístku. Chce-li být dítě uvolněno ze ŠD, musí donést omluvenku, na které bude datum, jméno žáka, hodina        uvolnění a podpis rodiče. Bez řádné omluvenky nebude dítě z družiny uvolněno!

 

      3. Ze ŠD se žák nesmí svévolně vzdalovat, dbá pokynů vychovatelky, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví dítěte.

 

4. Ve ŠD se žák chová jako ve společné místnosti. Dbá na své i společné věci. Hry, hračky a školní majetek udržuje v naprostém pořádku, šetří a neničí je.    

       

  1. Ve školní družině bude zajištěn pitný režim.

 

  1. Žáci 2. - 5. ročníku mohou v ŠD vypracovávat písemné domácí úkoly pouze na žádost rodičů a to v době od 15,00 – 15,30 hodin. V této době je zajištěn prostor, klid a kontrola domácího úkolu.
  1. Kroužky Aj (1. a 2. roč.), Hra na flétnu (1. a 2. roč.), Míčové hry (3. – 5. roč.) a Tvořivá dílna (1. – 5. roč.) začnou od října 2018. Přesnou dobu kroužků upřesníme během září. Klub zábavné logiky a deskových her a Hudební kroužek začnou od listopadu 2018.

Zápisní lístek do ŠD řádně vyplněný z obou stran urychleně odevzdejte vychovatelkám.