Mateřská škola

Sponzoři

           

Mateřská škola

"TAM, KDE SLUNÍČKO VSTÁVÁ, JE NÁM SPOLU DOBŘE!"

 

 

MY JSME ŠKOLKA ZDRAVÁ, VESELÁ A HRAVÁ.

POHODU MY MÁME RÁDI, VŠICHNI JSME TU KAMARÁDI! 

 

Vstup dítěte do mateřské školy

Vstup dítěte do mateřské školy a čas, který tam stráví společně s jinými dětmi, je úsek života, jenž má zvláštní význam pro jeho rozvoj. Mateřská škola má vlastní výchovné poslání a pro dítě  v ní začíná etapa života s mnoha novými požadavky, v prostředí, které se velmi liší od důvěrně známého domova. Jako rodiče nejste po určitou část dne bezprostředně k dispozici.

Vaše dítě

* si musí vytvořit důvěru k nové blízké osobě, která je zde současně pro řadu jiných dětí

* má rozvíjet vztahy se skupinou ostatních dětí

* musí se učit novým pravidlům - například, že hračka nepatří jenom jemu, ale všem

* musí se učit novému režimu dne.

 

Malé rady, jak můžete své dítě podpořit a usnadnit mu přechod z rodiny do mateřské školy

* Učit dítě jíst lžíci a pít z hrníčku - samostatně v klidu u stolu

* Učit dítě základům samostatnosti v oblékání

* Učit dítě samostatnosti v udržování hygieny, mytí rukou mýdlem, samostatnému používání WC – bez potřeby plen

* Učit se vydržet nějakou dobu bez rodičů

* Dát dítěti najevo, že rozumíte jeho obavám z nástupu do školky a pomáhat mu vytvořit kladný vztah k MŠ (opatrně však zacházet s idealizováním školky a tím předcházet zklamání)

* Plnit sliby – když řekneme, že přijdeme po obědě, přijít po obědě

* Za pobyt ve školce neslibovat dětem materiální odměny ( aspoň tak, aby se nestaly pravidlem)

* Udělat si čas pro dítě na chvilku u hry, pohádky, písničky a podněcovat dítě ke slovnímu projevu – aby mluvilo, poslouchalo, soustředilo se, rozumělo.

* Domluvit se s učitelkou o možnosti postupné adaptace dítěte, je-li to potřeba.

 

Každý začátek je těžký a znamená také rozloučení s tím, co je důvěrně známé. Společnými silami však určitě dosáhneme toho, že Vaše dítě svůj každodenní pobyt v MŠ zvládne a vytěží z něho co nejvíce.

Na spolupráci se těší zaměstnanci mateřské školy.