Základní škola

Sponzoři

             

Plavecký výcvik

Je organizován každoročně pro žáky 2. a 3. ročníku základní školy (součást ŠVP) 

a pro zájemce z řad dětí mateřské školy.