Základní škola

Sponzoři

           

Plavecký výcvik

Je organizován každoročně pro žáky 2. a 3. ročníku základní školy (součást ŠVP) 

a pro zájemce z řad dětí mateřské školy.

Termín: 29. března - 7. června 2019