Školní družina

Sponzoři

           

Školní družina

Naše školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, zajímavé využití volného času. Je určena všem žákům naší školy. 
 

Provozní doba školní družiny

11:40 - 15:40Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině ve školním roce 2019/2020

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

stanovuji

ke dni 1. 9. 2019 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 100,- Kč měsíčně s pravidelnou docházkou a na částku 70,- Kč měsíčně s nepravidelnou docházkou.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním.                    

V Bukovci dne 18. 6. 2019

 

Mgr. Lucie Nožková

   ředitelka školy