Základní škola

Sponzoři

           

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tříleté. Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně.

Pro volební období 2017 - 2020 byli zvoleni:                                                    

zástupce pedagogů:   mgr Regina Byrtusová    (předsedkyně školské rady)

zástupce zřizovatele:  Andrea Ligocká

zástupce rodičů:         Petra Vavřačová