Základní škola

Sponzoři

           

Školní vzdělávací programy

Ve školním roce 2018/2019 jsou žáci 1. , 2. a 3. ročníku vzděláváni podle ŠVP Cesta za poznáním. Žáci 4. - 5. ročníku se učí podle ŠVP Domino, ke kterému byl vydán dodatek v souladu se změnami RVP ZV aktuálními ke dni 1. 9. 2016.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem „DOMINO“ naleznete zde

Dodatek ke ŠVP „DOMINO“ k 1. 9. 2016 naleznete zde  

Dodatek ke ŠVP „DOMINO“ k 1. 9. 2017 naleznete zde  

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem „CESTA ZA POZNÁNÍM“ naleznete zde 

Dodatek ke ŠVP „CESTA ZA POZNÁNÍM“ k 1. 9. 2017 naleznete zde

Oba ŠVP kladou důraz na výchovu ke zdraví vedoucí k všestrannému rozvoji dítěte, na jazykové vzdělávání a na zavádění ICT do vyučování. Jsme otevřeni všem dětem, rodičům i veřejnosti, a to jak obsahem vzdělávání, respektováním žáka jako osobnosti, naplňováním základních potřeb, tak zapojením školy do veřejného života.


Naše škola je partnerem příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145. 

Bližší informace naleznete zde.