Školní jídelna

Sponzoři

             

Provoz školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZŠ a MŠ Bukovec, příspěvkové organizace

školní rok 2021/22

Vyplývá z vyhlášky ministerstva školství č. 48/1993Sb., o školním stravování, a z vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 107/2001Sb. A č. 108/2001Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

Organizace provozu stravování 

Vstup do školní jídelny povolen                

11:00 – 14:00

Žáci docházejí do jídelny v doprovodu pedagogů přezutí, možnost vynášení potravin jako součást obědu /mysli tyčinku nebo fruko/ v omezeném množství.

Výdej jídel z kuchyně na jídelnu               

PZŠ     11:00 – 11:30                                                                

ČZŠ     11:30 – 13:20

V případě prvního dne nemoci dítěte /pokud není odhlášené/ je možno si oběd vyzvednout v době v době od 11:30 – 13:20.

Pedagogický dohled je prováděn podle rozpisu pedagogických dohledů základní školy.

Přihlašování obědů a odhlašování obědů:

Způsoby přihlašování a odhlašování obědů:


ZPŮSOB PLACENÍ        

v hotovosti:                   

v kanceláři vedoucí jídelny

převodem z účtu:

nahlásit č. účtu vedoucí školní jídelny a následně podepsat

Sporožirem a Home Banking:

souhlas s inkasem u banky


TERMÍNY PLACENÍ       

v hotovosti: první tři dny v měsíci novém, doba výběru je aktualizována na vývěskách 

Sporožirem a Home Banking: na daný měsíc k 15. dni


Úřední hodiny vedoucí jídelny

6:00 – 8:00 a 11:30 – 14:30


Úplné znění vnitřního řádu školní jídelny zde.

Vnitřní řád stravovací místnosti školní jídelny zde.