Školní jídelna

Sponzoři

           

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny ZŠ a MŠ Bukovec, příspěvkové organizace

školní rok 2016/2017

Vyplývá z vyhlášky ministerstva školství č. 48/1993Sb., o školním stravování, a z vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 107/2001Sb. A č. 108/2001Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

Organizace provozu stravování 

Vstup do školní jídelny povolen                

7:00  –   8:00

11:00 – 14:00

Žáci docházejí do jídelny v doprovodu pedagogů přezutí, možnost vynášení potravin jako součást obědu /mysli tyčinku nebo fruko/ v omezeném množství.

Výdej jídel z kuchyně na jídelnu               

PZŠ     11:00 – 11:30                                                                

ČZŠ     11:30 – 13:20

V případě prvního dne nemoci dítěte /pokud není odhlášené/ je možno si oběd vyzvednout v době v době od 11:30 – 13:20

nebo odhlásit v první den nemoci                 6:30 – 8:00

odhlásit osobně u vedoucí školní jídelny, v kuchyni nebo na tel.: 792 361 090

Pedagogické dozory jsou prováděny podle rozpisu pedagogických dohledů základní školy.

Přihlašování obědů     nejpozději do     8:00

Odhlašování obědů     do  8:00 téhož dne       


ZPŮSOB PLACENÍ        

v hotovosti:                   

v kanceláři vedoucí jídelny

převodem z účtu:

nahlásit č. účtu vedoucí školní jídelny a následně podepsat

Sporožirem a Home Banking:

souhlas s inkasem u banky


TERMÍNY PLACENÍ       

v hotovosti: první tři dny v měsíci novém, doba výběru je aktualizována na vývěskách 

Sporožirem a Home Banking: na daný měsíc k 15. dni


Úřední hodiny vedoucí jídelny

7:15 – 8:15  a  11:30 – 14:30

Pracovní doba vedoucí jídelny

6:30 – 14:30


Vlastní organizace provozu

Žáci docházejí do jídelny v doprovodu pedagogického dozoru. Hlavní jídlo a nápoje si strávníci vyzvedávají u výdejního okna v kuchyni. Příbory jsou nachystány na výdejním okně. Děti mají možnost přídavků stravy. Použité nádobí a příbory odkládají na okno s použitým nádobím – odděleně.

Povinnosti strávníků

Žáci jsou povinni se řídit pokyny pedagogického dozoru, vedoucí jídelny a kuchařky.

Všichni strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

Problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí jídelny, vedoucí kuchařce.

Technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí jídelny, kuchařce.

Za mimořádný úklid /tj. rozbité nádobí, rozlitý nápoj…/ a čistotu stolů během výdejní doby zodpovídá určená kuchařka.

Úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci svému pedagogickému dozoru a vedoucí jídelny.

Podávání připomínek rodičů ke stravování u vedoucí jídelny a ředitelky ŠJ.

Jídelní lístek a provozní řád jsou vyvěšeny na webových stránkách školy a na vývěsce u vstupu do školní jídelny, kam mají přístup rodiče. Na vyžádání u vedoucí jídelny.

S provozním řádem školní jídelny jsou žáci seznámeni na začátku roku během třídnické hodiny.

                                                                                   Mgr. Lucie Nožková

                                                                                    ředitelka školy