O škole

Spolupracující organizace

             
Kategorie: Dění ve škole

Akce Ukliďme naše obce

Naše škola se zúčastnila projektu Ukliďme naše obce, který ke Dni Země organizuje tým MAP II ve spolupráci se školami. Děti spolu s učiteli sbíraly odpadky a uklízely v okolí školy a nedalekého lesa. Během úklidu byly dodrženy všechny bezpečnostní pokyny a výsledný objem sesbíraného odpadu byl odevzdán k další likvidaci. Výsledky sběru se pečlivě evidovaly a poslaly do soutěže o koše na tříděný odpad. Držte nám tedy palce!