O škole

Spolupracující organizace

             
Kategorie: Dění ve škole

Den Země 2022 ve školní družině

Dne 22. dubna 2022 měly i ostatní děti ze školní družiny v prostorách 2. oddělení zajímavý a poučný program. Spolu s paní vychovatelkou Zlakou si vyrobily čističku vody ze sklenice a filtračního papíru.

   

 

Shlédly poutavá videa, zachycující příběh putující kapky vody a oslav Dne Země.

  

 

Své poznatky a znalosti poté  shrnuly a zaznamenaly.

 

 

V závěru pak společnými silami a vlastnoručně vtiskli na papír odkaz a poselství, které se jim ve škole i v rodinách snažíme vštípit, a to:  MÁME RÁDI ZEMI