O škole

Spolupracující organizace

             
Kategorie: Dění ve škole

Informace k postupu při výskytu vší

Vážení rodiče,

na naší škole se, tak jako téměř v každém větším dětském kolektivu, občas vyskytují u dětí vši. Někteří rodiče se na nás obrací s tím, že už si neví rady, jak se proti tomuto nepříjemnému problému bránit. Mají pocit, že oni udělají poctivě vše pro odstranění vší a následně provedou důslednou kontrolu k eliminaci recidivy. Přesto jim ale po nějaké době děti opět vši domů „donesou“. Přípravky na odvšivení  jsou drahé a náročná jsou i další nutná opatření (dezinfekce ložního prádla a  oděvů). Chtěli bychom Vás proto znovu informovat o tom, jaká je situace a jaké jsou povinnosti nás všech.

Situaci ve škole průběžně sledujeme a z výsledků vyplývá, že nejde o hromadný výskyt u mnoha žáků ve všech třídách najednou. Většinou jde o jednotlivce v jedné třídě. Infekce se neopakuje často, v jiných může dojít i k několika výskytům ročně. Po dotazu na MŠMT nám bylo sděleno, že v případě pedikulózy ve škole je nezbytná spolupráce rodičů, a to proto, že diagnostika výskytu i odstranění vší je povinností rodičů, výjimečně dětského lékaře, nikoli pedagogů nebo jiných zaměstnanců školy. Znovu tedy připomínáme, jaký je postup při výskytu vší:

1. Pokud rodiče zjistí výskyt u svého dítěte, je třeba kromě zajištění odvšivení (dítě nesmí přijít do školy dříve, než je zbaveno všech živých vší), informovat neprodleně třídního učitele.

2. Třídní učitel informuje při zajištění anonymity rodičů, kteří výskyt nahlásili, i ostatní rodiče dětí ve třídě. Podle zákona je rodič (zákonný zástupce) povinen pečovat o zdraví nezletilého dítěte. Je tedy povinen sledovat i výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit neodkladně odvšivení dítěte specifickým k tomuto účelu určeným registrovaným léčivým přípravkem způsobem stanoveným v návodu tohoto přípravku. Zde je nutné upozornit, že odvšivovací přípravky lze aplikovat na dítě pouze při zjištěném výskytu živých vší.

3.Pokud zjistí výskyt vší učitel ve škole, neodkladně informuje rodiče a do jejich příchodu je povinen dítě při dodržení všech bezpečnostních, ale také psychologicko-pedagogických postupů,  izolovat, tak aby nemohlo dojít k přenosu vší na jiné děti. Zároveň učitel informuje i ostatní rodiče o výskytu vší.Všichni rodiče doma postupují dle bodu 2.

Znovu prosíme všechny rodiče, aby při výskytu vší postupovali podle tohoto dohodnutého postupu, který jediný může zaručit úspěch v boji se vší dětskou. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pedagogických pracovníků.

Další informace:

Co je veš dětská?
Veš dětská (Pediculus capitis) je bezkřídlý hmyz, který žije pouze ve vlasech lidí, nejčastěji dětí ve věku 6-15 let. Bodá a saje krev. Délka jejich těla se pohybuje mezi 2-3,5 mm. Vši mají 3 páry nohou, jsou opatřené silnými drápy, jimiž se pevně přidržují vlasů. Samička klade vajíčka, zvaná hnidy, která přilepuje pevným tmelem na vlasy, těsně u pokožky. Vajíčka vší (nazývaná hnidy) jsou ve srovnání s velikostí jejich těla poměrně veliká, asi 0,8 mm dlouhá. Z hnid se již za 7 dní vylíhnou larvy vší, které začínají ihned bodat a sát krev. Mezitím vlas trochu povyroste, ale prázdné vaječné obaly zůstávají pevně přilepeny a s vlasem postupně odrůstají. Jestliže je délka vlasu mezi přilepenou hnidou a pokožkou větší než 1 cm, jsou hnidy s největší pravděpodobností mrtvé, nebo již vylíhlé. Čerstvě vylíhlé larvy vší jsou světle zbarvené a jen asi 1 mm dlouhé, a proto se snadno přehlédnou. Než dospějí, třikrát se svlékají. Celý jejich vývoj proběhne za 17-25 dní, samičky se dožívají 3-5 týdnů a během života naklade každá z nich 50-150 vajíček. Larvy i dospělé vši sají krev nejméně 3krát denně. Přítomnost vší ve vlasech se odborně nazývá pedikulóza.
Jak se veš dětská přenáší a projevuje?
K přenosu vší dochází při těsném kontaktu s napadenou osobou, nejčastěji mezi příslušníky
rodiny, mezi sourozenci, spolužáky ve škole nebo při letních a zimních rekreačních pobytech
dětí. Přítomnost vší se projevuje nadměrným svěděním hlavy. Někdy bývá nápadnějším příznakem
lechtání, způsobené prolézáním vší mezi vlasy, nejčastěji po večerním ulehnutí do postele. Napadené děti bývají neklidné, trvale nevyspalé, ve škole nepozorné. Veš dětská v našich podmínkách nepřenáší žádné původce infekčních onemocnění ani nepůsobí jiné objektivní potíže. Zavšivenost je především problém společenský, napadené děti se cítí nečisté, ponížené a vyloučené nejen ze společnosti svých vrstevníků, ale i
dospělých (učitelů, příbuzných apod.).
Jak se lze vši dětské zbavit?
Spolehlivým důkazem zavšivenosti je nález živých vší při vyčesávání (nejlépe hustým hřebenem „všiváčkem“) nebo při prohlídkách vlasů. Hnidy se vyskytují nejčastěji na vlasech za ušima.
Jediným možným preventivním opatřením proti vši dětské jsou časté prohlídky vlasů a v případě nálezu vší neodkladné odvšivení. Veš dětská vzdoruje všem běžným hygienickým úkonům, jako je běžné česání a mytí vlasů. K jejich odstranění je nutné používat přípravky k tomu určené. Dále je nutné vyprat při vyšší teplotě všechny lůžkoviny, ručníky, spací plyšové hračky, čepice, šátky a další.

Metodický pokyn MŠMT k postupu při výskytu vší ve škole naleznete zde.