O škole

Spolupracující organizace

             
Kategorie: Dění ve škole

Informace ohledně školního stravování od 1. 9. 2022

Obědy lze objednávat a odhlašovat prostřednictvím portálu e-Strava nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny: 792 361 090.

Změny jsou možné vždy do 7:00 daného dne.

Pokud je dítě přihlášeno ke školnímu stravování ve školním roce 2022/2023, bude automaticky přihlášeno k odběru obědu již 1. 9. 2022. Pokud se dítě nebude 1. 9. 2022 ve škole stravovat, je nutno oběd odhlásit. 

Rodiče žáků 1. třídy prosíme o sdělení informace, zda se jejich dítě bude ve škole stravovat již 1. 9. 2022 (jidelna@zsbukovec.cz nebo 792 361 090