O škole

Spolupracující organizace

             
Kategorie: Dění ve škole

Interaktivní učebna biologie

Poslední pondělí školního roku si žáci 1., 3., 4. a 5. ročníku zpestřili návštěvou interaktivní učebny biologie v DDM Třinec. Děti se dozvěděly, jak přivolat a poskytnout v případě potřeby první pomoc.  

V moderní učebně si mohly prohlédnout různé modely lidského těla a orgánů, kostru člověka, měly možnost “osahat” si je. Exkurze se všem žákům líbila, byla velice přínosná do praktického života.