O škole

Spolupracující organizace

             
Kategorie: Dění ve škole

Ohlédnutí za zábavným odpolednem s Andersenem a J. Ladou

Dne 8. dubna 2022 „navštívili" naši školní družinu dva významní hosté z řad autorů literatury pro děti. Pan H. Ch. Andersen, jakožto jeden z největších světoznámých pohádkářů, a pan Josef Lada, český národní umělec, známý nejen jako spisovatel, ale i ilustrátor a malíř. Poté, co se představili a seznámili děti se svou tvorbou, přišel čas na rozdělení dětí do týmů a následně jejich společná účast na soutěžních disciplínách a boj o medaile.

  

Týmy, pojmenované podle pohádkových zvířecích hrdinů J. Lady : Mikešové, Pašíci, Bobešové a Lišky, měly jako první úkol ztvárnit výtvarnou a architektonickou cestou svůj týmový znak.

  

 

Poté děti zhlédly filmově zpracovanou Nezbednou pohádku J. Lady o statečné a pořádkumilovné princezně Máně, která se rozhodla vysvobodit z pekla Honzu, který se tam ocitnul nevinně a omylem, a naučila čerty dbát na čistotu a pořádek. V zápětí si otestovaly svou paměť v kvízu, jehož otázky bystrým a pozorným dětem přinesly body na týmové konto.

 

 

Následovalo skládání 12 dílů obrázku venkovské scenérie od Josefa Lady.

 

Záludné úkoly nás vyšťavily, tak honem dobít baterky vydatnou svačinou, kterou nám zajistily šikovné maminky i my s paní vychovatelkami.

 

A již v plné síle a zbroji jsme zdolávali nejednu překážku, která byla na nás v tělocvičně přichystaná.

Nejprve „vykydat hnůj v chlívku, odnést vajíčko z kurníku do kuchyně, odvézt si bramboru traktorem z pole na dvůr a hodit jí do pytle, skočit s prádlem ke šňůře a pověsit ho a suchou nohou dojít k rybníčku, ulovit si rybičku".

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Odměnou byla všem dětem sladká medaile, pamětní list. A nám, vychovatelkám, vidět radost a spokojenost v dětských tvářích.