O škole

Spolupracující organizace

             
Kategorie: Dění ve škole

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2022/2023

Zápis dětí proběhne

·       dálkovým způsobem v době od 2. do 13. 5. 2022

nebo

·        osobním podáním žádosti zákonným zástupcem dítěte ve škole v pátek 6. 5. 2022 (zapotřebí rezervovat čas telefonicky na čísle: 792 362 663 nebo emailem: miroslava.szmekova@zsbukovec.cz)

 

Podání žádosti dálkovým způsobem:

Žádost, evidenční list a kopii rodného listu dítěte je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (ID datové schránky: fzbmb49),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou.

 

Osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte:

Společně se žádostí a vyplněným evidenčním listem (včetně potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte) je nutné předložit:

- rodný list zapisovaného dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce.

 

Žádost ke stažení zde.

Evidenční list ke stažení zde.

Zápisní list ke stažení zde.

Pro urychlení administrativního procesu při osobním podání žádosti přinese zákonný zástupce pečlivě vyplněné výše uvedené dokumenty s sebou v den zápisu.

Pokud nemáte možnost si formuláře vytisknout, můžete je případně vyplnit až přímo ve škole při osobním podání dne 6. 5. 2022.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nebude rozesíláno, ale bude oznámeno nejpozději 30. 5. 2022 zveřejněním seznamu s registračními čísly na úřední desce školy a na internetových stránkách školy.

Pro školní rok 2022/2023 lze přijmout 14 dětí do naplnění kapacity školy.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou uvedena na webových stránkách školy.

Registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě v přijímacím řízení vedeno, Vám bude sděleno telefonicky nebo emailem na kontakt uvedený v žádosti.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

 

V Bukovci dne 26. 4. 2022      

 

Mgr. Lucie Lukačková

    ředitelka školy