O škole

Spolupracující organizace

             
Kategorie: Dění ve škole

Oznámení o přerušení činnosti školní družiny v době velikonočních prázdnin - dne 14. 4. 2022

Č.j.: ZŠaMŠ/119/2022

V Bukovci dne 6. 4. 2022

Rozhodnutí

V souladu s ustanovením § 8 odst. 2) vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, v platném znění a po projednání se zřizovatelem, rozhodla ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bukovec, příspěvková organizace, o přerušení činnosti následovně:

V době velikonočních prázdnin dne 14. 4. 2022  bude přerušena činnost školní družiny.

Činnost mateřské školy a školní jídelny bude bez omezení.

 

Mgr. Lucie Lukačková

     ředitelka školy