O škole

Spolupracující organizace

             
Kategorie: Dění ve škole

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna na den 13. 6. 2022

Č.j.: ZŠaMŠ/196/2019

V Bukovci dne 30. 5. 2022

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Bukovec, příspěvkové organizace z organizačních důvodů (výlet pro rodiče s dětmi organizovaný SRPŠ)

volno pro žáky základní školy na 13. 6. 2022.

 

 

Mgr. Lucie Lukačková

ředitelka školy