O škole

Spolupracující organizace

             
Kategorie: Dění ve škole

Oznámení o změně provozní doby školní družiny, mateřské školy a školní jídelny během hlavních prázdnin

Hlavní prázdniny pro žáky základní školy jsou stanoveny na termín 1. 7. - 31. 8. 2022.

V době hlavních prázdnin ve dnech 1. 7.  - 31. 8. 2022  bude přerušena činnost školní družiny.

Prázdninový provoz mateřské školy bude ukončen v pátek 29. 7. 2022.

Provoz školní jídelny bude ukončen v pátek 29. 7. 2022.

V srpnu budou mateřská škola, školní družina a školní jídelna uzavřeny.

K obnovení provozu všech zařízení dojde ve čtvrtek 1. září 2022.

 

 

Mgr. Lucie Lukačková

     ředitelka školy