O škole

Spolupracující organizace

             
Kategorie: Dění ve škole

Přírodovědné dílny - VODA

V pondělí 14. 11. se naši páťáci spolu s páťáky z Písečné zúčastnili prvních přírodovědných dílen týkajících se jednoho ze čtyř živlů – vody. V úvodním brainstormingu si žáci připomněli své dosavadní znalosti o vodě a v následné prezentaci je s pomocí paní učitelky Byrtusové sjednotili. Poté byli rozděleni do skupin po čtyřech a plnili připravené úkoly. Jedním z nich bylo i ochutnávání a popis chutí několika druhů minerálních vod. Ve druhé části dílen si pak mohli několik fyzikálních zákonitostí vody ověřit na pokusech. Děti tato zábavná forma výuky bavila a nadšeně spolupracovaly. 
 
Brainstorming

Ochutnávka minerálních vod

Plnění úkolů

Pokus - zkapalnění páry

Pokus - tání ledu teplem a solí

Změna skupenství kapalného na plynné