O škole

Spolupracující organizace

             
Kategorie: Dění ve škole

Příspěvek na SRPŠ

Vážení rodiče,

oznamujeme, že výše příspěvku na SRPŠ činí v letošním školním roce 250,- Kč. 

 

Mgr. Lucie Lukačková, ředitelka školy