O škole

Spolupracující organizace

             
Kategorie: Dění ve škole

Setkání žáků 5. ročníku s budoucími spolužáky ve spádové škole v Písku

Ve středu 27. dubna 2020 byly naši páťáci pozváni na přátelské setkání do základní školy v Písku, která je naší školou spádovou. Pozváni byli i páťáci ze základní školy v Písečné. Poprvé se tak společně setkali všichni budoucí spolužáci 6. třídy základní školy v Písku.

Pro zúčastněné žáky bylo připraveno množství aktivit. Nejdříve proběhlo seznámení a představení ve třídě, následovala prohlídka prostor školy a poté se všichni společně setkali na přátelském turnaji ve vybíjené v tělocvičně. Po skončení turnaje se žáci přemístili zpět do třídy 5. ročníku, kde na všechny čekalo malé občerstvení. Dopoledne proběhlo ve velmi příjemné a přátelské atmosféře a umožnilo dětem seznámit se s jejich novým školním prostředím, které je čeká od září 2022.